Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciye anestezi ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK Prof. Dr. Cenk YARDIMCI Doç.Dr. H.Özlem NİSPET Dr.Öğr.Ü.Kamil SAĞLAM Dr.Öğr.Ü.Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel cerrahi. Prof.Dr.Erdoğan SAMSAR,Prof.Dr. Faruk AKIN. Medipres.Kasım 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anestezinin tarihçesi, tanımı, önemi ve temel anestezik maddeler, kullanım oranları, kullanım şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 1 30 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 20
19 Beyin Fırtınası 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anestezinin tarihçesi
2 Anestezinin önemi ve anestezi şekilleri
3 Lokal anestezi çeşitleri
4 Lokal anestezi ve uygulama şekilleri
5 Lokal intravenöz anestezi
6 Yüzeysel ve infiltrasyon anestezisi
7 Sinir uzamı anestezisi
8 Ara sınav
9 Ekstradural (epidural) anestezi
10 Paravertebral anestezi
11 Genel anestezi ve genel anestezi uygulama şekilleri
12 Literatür inceleme
13 Literatür inceleme
14 Literatür inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305873 Anestezinin tarihçesi hakkında bilgi edinir.
2 1305874 Anestezik maddeler hakkında fikir sahibi olur.
3 1305875 Anestezi uygulama şekilleri hakkında bilgi sahibi olur
4 1305876 Anesteziki maddelerin komplikasyonları ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek