Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ultrasonografinin kullanımı, faydalarının öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK Prof.Dr. Cenk YARDIMCI Doç.Dr. H. Özlem NİSBET Dr.Öğrt. Üyesi. Kamil SAĞLAM Dr.Öğrt. Üyesi. Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

tok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Handbook of small animal radiological differential diagnosis, Dennis R, Kirberger RM, Wrigley RH, Barr FJ, WB Saunders, Harcourt Publishers Ltd., 2001. - Veterinary diagnostic imaging, The dog and cat. Vol. 1, Farrow CS, Mosby, 2003. - Diagnostic radiology & ultrasonography of the dog and cat, Kealy JK, McAllister H, 4th Ed. Elsevier, Saunders, USA, 2005. - Small animal radiology and ultrasonography, Burk RL, Feeney DA, 3rd Ed., Elsevier, Saunders, USA, 2003. - An atlas of radiology of the traumatized dog & cat, Morgan JP, Wolvekamp P, Manson Publishing / The Veterinary Press, London 1994.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ultrason cihazının tanımı Hastalıklarda kullanımı Grişimsel utrasonografi tarifi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 3 7 21
14 Gözlem 3 10 30
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
24 Seminer 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 2 13 26
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
34 Okuma 3 2 6
36 Rapor 2 2 4
54 Ev Ödevi 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ultrasonografi tanımı klnik uygulama -
2 Probların özelliği Klinik uygulama -
3 Piezoelektirik prensipi Klinik Uygulama -
4 Ses dalgaların yansıması Klinik Uygulama -
5 Ultrasonografide oluşan artefaktlar Klinik uygulama -
6 Gölge artefaktı nedir? klinik uygulama -
7 Sistemlere göre prob seçimi göre klinik uygulama -
8 Ultrasonografi odasının hazırlanması klinik uygulama
9 Hastanın ultrasonografiye hazırlanması klinik uygulama -
10 Üriner sistemde ultrasonografinin amacı Klinik uygulama -
11 idrar kesesi hastalıklarında ultrasonografi Klinik uygulama -
12 Büyük hayvanlarda ultrasonografi kullanma tekniği Klinik uygulama -
13 Tendinitis tanımında ultrasonografi klinik uygulama -
14 Biopsi alımında ultrasonografinin yardımı klinik uyg -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522915 Ultrasonografi cihazının çalışma prensipleri
2 1522916 Probların tanımı
3 1522917 Piezoelektirik aktivite
4 1522918 BHastalıklarda prob seçimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek