Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 927003 1 2 6

Dersin Amacı

sıvı elektrolit denge bozuklukları ve tedavisi hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sıvı elektrolit kaybının belirlenmesi. kan gazları sonuçlarının yorumlanması. Sıvı miktarı ve uygulama hızının belirlenmesi. kolloid ve kristaloid sıvılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 4 2 8
14 Gözlem 12 2 24
21 Rapor Sunma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sıvı Dengesi
2 Sıvı Kaybı
3 Sıvı ve Elektrolit dengesinin gözlenmesindeki gelişmeler
4 Sıvı tedavisi planlama
5 Kolloid ve kristalloid sıvılar
6 Sıvı seçimi
7 Elektrolitler
8 Anyonlar
9 Asit Baz Dengesi
10 Ara sınav
11 Asit Baz Rahatsızlıkları
12 Asit Baz tanı ve tedavisinde klinik yaklaşım
13 Asit Baz tanı ve tedavisinde klinik yaklaşım
14 Asit baz dengesinin sağlanmasında geleneksel olmayan yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306955 Sıvı ve elektrolit bozukluklarında tanı ve uygun tedavi seçeneklerinin öğrenilir
2 1306956 Sıvı elektrolit dengesinin açıklanması
3 1306957 Sıvı elektrolit dengesinin korunması ve düzenlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek