Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Travmatik yumuşak doku lezyonlarının tanı ve tedavisi Yangı türleri ve önlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fossum T., Small Animal Surgery

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yumuşak doku lezyonlarının sistemlere göre değerlendirilmesi, bulguları ve tedavileri Yangının tanımı, bulguları ve tipleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yangı, tanımı ve bulguları
2 Yangı medyatörleri
3 Yangı Tipleri
4 Non steroid yangı giderici ilaç kullanımı ve etkileri
5 Steroid ilaç kullanımı ve etkileri
6 Kontüzyon
7 Konküzyon
8 Tendo yaralanmaları
9 Kas yaralanmaları
10 Eklem yaralanmaları
11 Hematom
12 Gözkapakları ve gözü etkileyen travmalar
13 Akut ve kronik yumuşak doku travmalarında tedavi uygulamaları
14 Acil yumuşak doku travma olgularına yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522967 Yangının nasıl oluştuğu ve medikal olarak nasıl engelleneceği/azaltılacağı öğrenilecektir.
2 1522968 Akut, subakut ve kronik yumuşak doku lezyonlarında tanı ve tedavi protokolü öğretilecektir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek