Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide evcil hayvanlarda karşılaşılan deri ve derialtı mukozal keselerin hastalıkları, nedenleri, bu hastalıkların şirurjikal tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VETERİNER ÖZEL CERRAHİ, MEDİPRESS. , Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Dersin İçeriği

deri ve deri altı mukozal keselerin hastalıkları, hayvan türlerine göre anatomisi, hastalıkların tanı , tedavisi ve operatif müdahale seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 3 8 24
17 Alan Çalışması 2 8 16
19 Beyin Fırtınası 4 6 24
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin anatomisi
2 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları
3 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri
4 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında operasyon teknikleri
5 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında postoperatif bakım ve komplikasyonlar
6 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında ayırıcı tanı
7 Kedi ve köpeklerde deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili operasyon teknikleri
8 Sığırlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili operasyon teknikleri
9 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında kullanılacak ilaçlar
10 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
11 Vize sınavı
12 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
13 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
14 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524229 Deri ve deri altı mukozal keselerin anatomisinin öğrenilmesi
2 1524230 Deri ve deri altı mukozal kese hastalıklarının tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1524231 Deri ve deri altı mukozal kese hastalıklarının operatif tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi
4 1524232 Deri ve deri altı mukozal kese cerrahisi komplikasyonlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek