Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tendo hastalıkları hakkında pratik bilgiler vererek spor ve iş atlarında karşılaşılan tendo hastalıklarında problem çözecek sağaltım yöntemlerini uygulayabilme yetisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The athletic horse, Hodgson DR, Rose RJ, WB Saunders company, 1994 - Equine Diagnostic Ultrasonography, Rantanen NW, MacKinnon AO, 1st Ed.,Williams & Wilkins, 1998 - Adams’ Lameness in Horses, Ted S. Stashak, 5th Ed., Lippincot Williams & Wilkins, 2002. - Equine Surgery, Auer JA, Stick JA, 2nd Ed., WB Saunders company, 1999. - Dubai International Equine Symposium, Rantanen NW, Hauser ML, Neyenesch Printers Inc., USA, 1996.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Tendo hastalıkları hakkında bilgi. Tanı ve tedavi yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 4 40
10 Tartışma 3 4 12
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
24 Seminer 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor atlarında karşılaşılan en önemli tendo hastalıkları, tendoların makro ve mikro morfolojileri
2 Tendinitisin etiyolojisi ve patogenezisi.
3 Tendinitisin klinik bulguları ve tanısı
4 Ultrasonografik muayene: ön ekstremiteler (ultrasonografik anatomi, muayene tekniği, patolojik bulgular)
5 Ultrasonografik muayene: arka ekstremiteler (ultrasonografik anatomi, muayene tekniği ve patolojik bulgular)
6 Tendo hastalıklarında ayırıcı tanılar (tendovaginitis, peritendinitis, ödem, hematom, flegmon, nöritis vb)
7 Tendinitiste iyileşme ve iyileşmenin takibi
8 Akut tendinitisin sağaltımı: medikal ve operatif uygulamalar, kök hücre sağaltımı
9 Ara sınav
10 Akut tendinitisin sağaltımı: fizyoterapi, idman programı
11 Kronik tendinitisin ve nüksün sağaltımı, prognozu ve rehabilitasyon
12 Tendo yara ve rupturlarında sağaltım yöntemleri
13 Tendo problemlerinde nallama
14 Tendo problemlerinde proflaksi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522919 Spor atlarında tendoların makro ve mikro morfolojilerini bilir ve yapılan eksersizin tipine göre en sık karşılaşılan tendo problemlerini tanır;
2 1522920 Tendo lezyonlarına neden olan etiyolojik faktörleri tanır ve tendo sağlığı üzerinde etkili olan dış etkenleri nasıl değerlendireceğini bilir;
3 1522921 Atlarda ön ve arka ekstremitelerdeki fleksor tendoların ultrasonografik muayenesini yapar, teknik ekipmanı nasıl kullanacağını bilir ve artefakt kaynaklarını tanır;
4 1522922 Atta tendoların normal ultrasonografik anatomiyi bilir ve bulguları patolojik olanlardan ayırt eder, ayırıcı tanı listesi yapabilir;
5 1522923 Tendo iyileşmesini ultrasonografik olarak takip eder ve antrenör ve at sahibine sakatlanmış olan atın rehabilitasyonu ve tekrar yarışa kazandırılması konusunda tavsiyelerde bulunur;
6 1522924 Akut ve kronik tendinitiste, tendo kopmalarında ve tendo yaralanmalarında değişik güncel sağaltım yöntemlerini uygular;
7 1522925 Tendo problemlerinde ortopedik nallama tekniklerini bilir;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek