Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlar başta olmak üzere veteriner cerrahide yaygın olarak karşılaşılan batın bölgesi ile karın çeperinin travma ve kontüzyonlarının tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Batın bölgesinin topografik anatomisi. Sık karşılaşılan durumlar ve tedavi seçenekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
8 Rehberli Problem Çözümü 4 1 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 4 4 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karın bölgesinin topografik anatomisi
2 Batın bölgesi travma nedenleri
3 Travma ve kontüzyon tanımı
4 Travma hastasının değerlendirilmesi
5 Batın bölgesi yaralanmalarında triaj
6 Akut abdominal ağrıya yaklaşım
7 Acil olgularda abdominal kavitenin ultrasonografik ve radyografik değerlendirilmesi
8 Batın bölgesinin acil operasyonları
9 Ara sınav
10 Batın cerrahisinde laparoskopik tanı
11 Akut abdominal travmalarda cerrahi öncesi sıvı sağaltımı
12 Acil batın operasyonlarında post operatif monitörizasyon ve bakım
13 Nefrektomi ve şplenektomi operasyonları sonrasında destekleyici tedavi: Kan transfüzyonu/ peritoneal diyaliz
14 Küçük hayvanlarda laparotomik yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522835 Evcil hayvanlarda batın bölgesi travmalarında ilk yardımı öğrenir
2 1522836 Travma hastasına yaklaşım
3 1522837 Abdominal organların acil cerrahisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek