Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kornea ve konjunktva hastalıklarına yaklaşım

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak, Prof.Dr. Cenk Yardımcı, Doç.Dr. H. Özlem Nisbet, Dr.Örğ. Üyesi Kamil Sağlam, Dr.Öğr. Üyesi Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Saroğlu. Kedi ve köpek göz hastalıkları. Nobel Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Göz cerrahisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
9 Problem Çözümü 3 2 6
10 Tartışma 4 2 8
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
14 Gözlem 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
24 Seminer 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözün anatomisi yok yok
2 Konjunktivanın bölümleri yok yok
3 Korneanını katmanları ve iyileşme mekanizması yok yok
4 yok Oftalmaskop ile göz muaynesi yok
5 yok flurosein boyama ve schemer göz yaşı testinin uygulanması yok
6 Konjunktivitiste etiyoloji ve klinik bulgular yok yok
7 Foliküler konjunktivitiste sağaltım seçenekleri yok yok
8 Kornea perforasyonda sağaltım yok yok
9 Keratitisin etiyolojisi yok yok
10 Keratitiste klinik bulgular yok yok
11 Keratokonjunktivitis sikka da etiyoloji, klinik bulgular ve sağaltımı yok yok
12 Ulcus korneada etiyoloji ve klinik bulgular yok yok
13 Keratokonjuntival fleb uygulamaları yok yok
14 Ulseratif keratitislerde güncel yaklaşımlar yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520893 Kornea hastalıklarında tanı ve tedavi
2 1520894 Konjunktiva hastalıklarında tanı ve tedavi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek