Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner hekimlikte görülen periferik sinir hastalıklarında ayırıcı tanı ve tedavi yöntemlerinin detaylı olarak anlatımı amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alexander Delahunta, Eric Glass, Marc Kent, Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastanın değerlendirilmesi ve nörolojik muayene Periferik sinir sitemi hastalıklarının ayırıcı tanısı Kalıtsal nöropatiler, nöromuskuler hastalıklar, edinsel sinir sistemi bozuklukları ve tedavisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 1 4 4
10 Tartışma 1 4 4
11 Soru-Yanıt 1 4 4
12 Takım/Grup Çalışması 1 4 4
14 Gözlem 4 4 16
15 Gösterme 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nörolojik muayene
2 Nörolojik muayene
3 Periferik sinir sistemi hastalıklarında yardımcı tanı yöntemleri
4 Kalıtsal nöropatiler (Bölüm 1)
5 Kalıtsal nöropatiler (Bölüm 2)
6 Edinsel Nöropatiler
7 Yatan nöroloji hastalarında destekleyici tedavi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522900 Nörolojik muayene ile lezyon lokalizasyonu
2 1522901 Periferik sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek