Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kaynama yokluğu, kaynama gecikmesi ve hatalı kaynamanın tanı ve tedavisi. Kemik greftlerinin özellikleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak, Prof.Dr. Cenk Yardımcı, Doç.Dr. H. Özlem Nisbet, Dr.Örğ. Üyesi Kamil Sağlam, Dr.Öğr. Üyesi Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DeCamp, Charles E. Brinker, Piermattei and Flo's handbook of small animal orthopedics and fracture repair. Elsevier Health Sciences, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kırık kaynama komplikasyonları ve osteomyelitis.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
9 Problem Çözümü 2 3 6
10 Tartışma 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 2 5 10
14 Gözlem 2 3 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 10 20
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 2 3 6
24 Seminer 1 8 8
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 2 10 20
36 Rapor 2 5 10
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırık komplikasyonlarının tanımlanması yok yok
2 Kırık komplikasyonlarında etiyoloji yok yok
3 Kaynama yokluğu ve kaynama gecikmesi arasındaki farklar yok yok
4 Kırık iyileşme komplikasyonlarında klinik bulgular yok yok
5 Kaynama yokluğu, kaynama gecikmesi ve hatalı kaynamada radyolojik tanı yok yok
6 Kırık iyileşme komplikasyonlarında tedavi yok yok
7 Kırık iyileşme komplikasyonlarına güncel yaklaşımlar yok yok
8 Osteomyelitisin etiyolojisi, klinik, radyolojik bulguları ve tedavisi. yok yok
9 yok Kemikte biyopsi teknikleri yok
10 Kemik greftleri ve kullanım yerleri yok yok
11 yok Kemik grefti alınan yerlerin kemik modeli üzerinde gösterilmesi yok
12 yok Kortikal kemik greftinin kemik alınmasının kemik modeli üzerinde gösterilmesi yok
13 yok Kansellöz ve kortikokansellöz kemik grefti alınmasının kadavra üzerinde gösterilmesi yok
14 yok Greftin canlılığının korunması yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522846 Kırık iyileşme komplikasyonlarının tanı ve tedavisi
2 1522847 Osteomyelitisin tanı ve tedavisi
3 1522848 Kemik grefti çeşitleri ve kullanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek