Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner ortopedi ve travmatolojide büyük hayvanlarda karşılaşılan ayak hastalıkları ve tırnak bozukluklarının tanısı, klinik ve radyolojik bulguları ile profilaksisinin detaylı olarak anlatılması amaçlandı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiftlik Hayvanlarında Ayak Hastalıkları, 2. Baskı , Medipress

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Büyük hayvan ayak hastalıklarında profilaksi, tanı ve tedavi metodlarını içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığırlarda topallık nedenleri
2 Sığırlarda Ayağın Anatomisi
3 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin
4 Ayağın muayenesi Ayağın muayenesi
5 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenleri
6 ivra -ivragab yöntemleri
7 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemler
8 Sığır ayak hastalıkları çeşitleri
9 Sığır ayağında yapılan operasyonlar
10 Atların ayak anatomisi , biyomekaniği ve tırnak özellikleri
11 Atlarda yürüyüş bozuklukları,muayenesi ve ayak hastalıkları tanı, tedavisi
12 Koyun ve keçilerin ayak hastalıkları
13 Domuzların ayak hastalıkları
14 Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522007 Sığırlarda topallık nedenlerinin öğrenilmesi
2 1522008 Sığırlarda Ayağın Anatomisinin öğrenilmesi
3 1522009 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin Öğrenilmesi
4 1522010 Ayağın muayenesinin öğrenilmesi
5 1522011 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenlerinin öğrenilmesi
6 1522012 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemlerin öğrenilmesi
7 1522013 Sığır ayak hastalıkları çeşitlerinin öğrenilmesi
8 1522014 Sığır ayağında yapılan operasyonların öğrenilmesi
9 1522015 Atların ayak hastalıklarının öğrenilmesi
10 1522016 Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek