Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yabani hayvanlarında çeşitli müdahaleler için anesteziye alıp ağrı kontrolü sağlayarak işlem bittiğinde güvenli olarak uyanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Garry West, Darryl heard, Nigel Caulkett, Zoo animal and wildlife immobilization and anaesthesia

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabani hayvanlarda kullanılan anestezikler ve dozları İndüksiyon, idame ve uyanma sırasında monitörizasyon Yabani hayvanlarda ağrı kontrolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 4 4 16
14 Gözlem 6 4 24
15 Gösterme 6 4 24
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabani hayvanlarda kullanılan sedatif ve anestezikler
2 Yabani hayvanlarla ilk karşılaşmada sedasyon uygulamaları: Yakalanmaya bağlı myopatiden korunma
3 Tehlikeli vahşi hayvanlarda sedasyon uygulama teknikleri
4 Kuşlarda inhalasyon anestezisi ve monitörizasyon
5 Yabani memelilerde anestezi
6 Yabani ruminantlarda anestezi
7 Yabani hayvanlarda ağrı kontrolünde dikkat edilecek hususlar
8 Yabani hayvanlarda lokal analjezi
9 Gebe yabani hayvanlarda anestezi ve sedasyon
10 Yabani hayvanlarda acil müdahalede anestezi uygulamaları
11 Yabani kuşlarda analjezi
12 Karnivor memelilerde analjezi
13 Yabani ruminantlarda analjezi
14 Yabani hayvanlarda kardiyopulmoner resusitasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307010 Öğrenci yabani hayvanlarda anestezi ve ağrı kontrolü yapmayı öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek