Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yabani hayvanlarda cerrahi hastalıkların tanısında kullanılan yöntemleri ve operasyon tekniklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Theresa Fossum, Small Animal Surgery Donald Thrall, Veterinary Diagnostic Radiology Anna Meredith, Emma Keeble, Wildlife Medicine and Rehabilitation

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klinik değerlendirme ve görüntüleme teknikleri ile tanıya yardımcı laboratuar bulguları Yumuşak doku cerrahi girişimleri Ortopedik cerrahi girişimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
10 Tartışma 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 4 5 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuşların tutulma sedasyon ve muayenesi
2 Yırtıcı kuşların tutulması, sedasyon ve muayenesi
3 Karnivor memelilerin tutulması, sedasyon ve muayenesi
4 Herbivor memelilerin tutulması, sedasyon ve muayenesi
5 Kuşlarda özel radyografi pozisyonları
6 Kuşlarda radyografik değerlendirme
7 Yabani hayvanlarda kontrast radyografi tekniği ve doları
8 Kuşlarda ortopedi operasyonlarında implant seçimi
9 Pnömotik kemiklerde kallus oluşumu ve medüller/hava kesesi enfeksiyonlarından korunma
10 Yabani memelilerde ortopedik operasyon teknikleri ve bandaj uygulamaları (bölüm 1)
11 Yabani memelilerde ortopedik operasyon teknikleri ve bandaj uygulamaları (bölüm 2)
12 Yabani hayvanlarda yara bakımı
13 Yabani hayvanlarda toraks cerrahisi
14 Yabani hayvanlarda batın cerrahisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522962 Öğrenci yabani hayvanlarda ilk yaklaşım ve tanı yöntemlerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek