Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hasta ve yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavi sürecinin anlatımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Meredith, Emma Keeble, Wildlife medicine and rehabilitation

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabani hayvanlara yaklaşım ve muayene Yabani hayvanların barınak koşulları, beslenmesi ve egzersiz gereksinimleri Yabani hayvanlara ilaç ve bandaj uygulaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 2 1 2
10 Tartışma 2 10 20
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 1 4 4
14 Gözlem 2 3 6
15 Gösterme 2 3 6
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 4 2 8
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabani hayvanlara yaklaşım ve tutma yöntemleri
2 Vahşi hayvanların bakım ve barınma koşulları
3 Yabani hayvanların beslenmesi
4 Yırtıcı kuşlarda bandaj uygulamaları
5 Yırtıcı kuşlarda erken, orta ve geç dönem barınma koşulları ve egzersiz gereksinimleri
6 Su kuşlarında bakım, besleme ve egzersiz gereksinimleri
7 Karnivorlarda post operatif bakım
8 Herbivorlarda post operatif bakım
9 Su memelilerinin barınma, bakım ve beslenme koşulları
10 Yabani hayvanlarda sedasyon ve ilaç uygulama teknikleri
11 Yakalanmaya bağlı miyopati, kısa dönem etkileri ve tedavi
12 Uzun süreli barınan yabani hayvanlarda insan temasının kısıtlanması
13 Kuşlarda şok tedavisi sıvı sağaltımı uygulamaları
14 Reptil ve amfibilerde barınma bakım ve besleme koşulları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522966 Yırtıcı kuşların operasyon sonrası bakım ve rehabilitasyonu öğretilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek