Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

a. Bilimsel arasţırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme c. Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme d. Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme e. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Hatice Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şener Büyüköztürk, Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN:99449192289 , 2014 Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinc er Ülkü, Bilimsel aras tırmalarda etik ve sorunlar, TÜBA yayınları, ISBN:9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002 Ders Konuları ile ilgili hazırlanmıs ders notları ve bilimsel aras tırma makaleleri Prof. Dr. Hülya DEMİR, Eylül

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri, Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2 Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri,
3 Hipotezler ve Amaçlar,
4 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları,
5 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri, Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu
6 Araştırma Önerisi Yazma ,
7
8 Makale Yazımında Temel Kurallar ve Örnekler, Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Geçerlilik ve Güvenirlik Kavramları, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 Literatür tarama tartışma
10 Literatür tarama tartışma
11 Literatür tarama tartışma
12 Literatür tarama tartışma
13 Literatür tarama tartışma
14 Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521998 Araştırma Önerisi Yazma
2 1521999 Bir Özet Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları,
3 1522000 Makale Yazımında Temel Kurallar ve Örnekler,
4 1522001 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Geçerlilik ve Güvenirlik Kavramları,
5 1522002 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek