Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye doğru tanıya ulaşmak ve ayırıcı tanı listesi oluşturmak için görüntülü tanı yöntemleri, görüntüleme işlemleri ve bulguların yorumlanması hakkında derinlemesine bilgiler vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK Prof.Dr. Cenk YARDIMCI Doç.Dr. H. Özlem NİSBET Dr.Öğrt. Üyesi. Kamil SAĞLAM Dr.Öğrt. Üyesi. Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Handbook of small animal radiological differential diagnosis, Dennis R, Kirberger RM, Wrigley RH, Barr FJ, WB Saunders, Harcourt Publishers Ltd., 2001. - Veterinary diagnostic imaging, The dog and cat. Vol. 1, Farrow CS, Mosby, 2003. - Diagnostic radiology & ultrasonography of the dog and cat, Kealy JK, McAllister H, 4th Ed. Elsevier, Saunders, USA, 2005. - Small animal radiology and ultrasonography, Burk RL, Feeney DA, 3rd Ed., Elsevier, Saunders, USA, 2003. - An atlas of radiology of the traumatized dog & cat, Morgan JP, Wolvekamp P, Manson Publishing / The Veterinary Press, London 1994.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Hastalıklarını tanısında kullanılan özel teknikleri anlatır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyografik film değerlendirme kriterleri, vitamin D şeması Film değerlendirmeleri (genel prensipler) ) Film Değerlendirme -
2 2 Abdomen - sindirim sistemi (mide, ince ve kalın barsaklar, pankreas) Film değerlendirmeleri (abdominal grafi) Film Değerlendirme -
3 Abdomen - urogenital sistem (böbrekler, ureterler, idrar kesesi, uretra, prostat, uterus/vagina) Film değerlendirmeleri (urogenital sistem) Film Değerlendirme -
4 Abdomen – diğer parenkimal organlar (karaciğer, dalak, lenf düğümleri) Film değerlendirmeleri (karaciğer) ? Film Değerlendirme -
5 5 Toraks – akciğer (değişik akciğer görünümleri: interstisyel, alveoler, bronşial, vasküler) Film değerlendirmeleri (Toraks-akciğer) Film Değerlendirme -
6 6 Toraks - diğer intratorakal yapılar (kalp, mediastinum, pleura, trachea, özofagus, lenf düğümleri, büyük damarlar) Film değerlendirmeleri (Toraks- kalp ve diğer organlar) Film Değerlendirme -
7 Baş bölgesi – dental hastalıklar (diş, gingiva, alveol ve bunlarla ilişkili komşu yapıların hastalıkları) Film değerlendirmeleri (alt ve üst çene) Film Değerlendirme -
8 Baş bölgesi – diğer bölge hastalıkları (burun, sinuslar, bulla tympanica ve kulaklar, pharynx/larynx, tonsiller, tükürük bezleri, lenf düğümleri, thyroid-parathyroid) Film değerlendirmeleri (burun ve sinus Film Değerlendirme -
9 Film değerlendirmeleri (kırıkların değerlendirilmesi) Film Değerlendirme -
10 10 İskelet sistemi – Doğmasal / gelişimsel / herediter hastalıkları (OCD, HD, ED) Film değerlendirmeleri (HD, ED) Film Değerlendirme -
11 1 İskelet sistemi – columna vertebralis hastalıkları (doğmasal anomaliler, diskopatiler, travmalar, enfeksiyonlar, neoplaziler) Film değerlendirmeleri (omurga) Film Değerlendirme -
12 12 Kas, tendo ve diğer yumuşak doku lezyonları (tendinopati, tendo/ligament/kas lezyonları, travmatik lezyonlar (CHANG), eklem hastalıkları) Ultrasonografik değerlendirmeler (kas ve tendo problemleri) Film Değerlendirme -
13 Onkolojide görüntülü tanı olanakları (zorunlu radyografik ve ultrasonografik muayeneler, ileri görüntüleme, görüntü eşliğinde ince iğne aspirasyon ve diğer tip biyopsi teknikleri, metastaz arama) Film değerlendirmeleri (tümörlerin değerlendirilmesi) Film Değerlendirme -
14 Olgu tartışmaları Film değerlendirmeleri (tanınız nedi Film Değerlendirme -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517115 Öğrenci bir röntgen filminin teknik açıdan uygunluğunu ve kalitesini değerlendirir, artefaktların kaynağını bili
2 1517117 Probleme ve soruya göre iyi kaliteli röntgen filmlerini çekmesini bilir.;
3 1517118 Bölgelere göre doku ve organların normal ve patolojik radyografik görünümlerini tanır.;
4 1517119 ğrenci radyografik bulguları değerlendirmesini bilir ve doğru sırada bir ayırıcı tanı listesi oluşturur.;

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek