Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR709 Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Asepsi ve antisepsinin tanımı, gerekliliği, bandaj ve pansumanının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Asepsi ve antisepsinin tanımı, birbirinden farkı, antiseptik ve dezenfektan ajanlar hakkında detaylı bilginin verilmesi, yara ve cerrahi lezyonlarda pansuman, bandaj ve dikiş uygulamaları ile bu işlemler sırasında kullanılan materyallerin biyolojileri ile kullanım alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asepsinin tanımı Asepsinin tanımı YOK
2 Antisepsinin tanımı Antisepsinin tanımı YOK
3 Klinikte sıkça kullanılan antiseptikler nelerdir ? Klinikte sıkça kullanılan antiseptikler nelerdir ? YOK
4 Klinikte sıkça kullanılan dezenfektanlar nelerdir ? Klinikte sıkça kullanılan dezenfektanlar nelerdir ? YOK
5 Asepsi ve antisepsinin gerekliliği ve farkları Asepsi ve antisepsinin gerekliliği ve farkları YOK
6 Preoperatif asepsi ve antisepsi uygulaması Preoperatif asepsi ve antisepsi uygulaması YOK
7 Pansuman nedir ve nasıl uygulanır ? Pansuman nedir ve nasıl uygulanır ? YOK
8 Bandaj nedir ve nasıl uygulanır? Bandaj nedir ve nasıl uygulanır? YOK
9 Bandaj ve pansumanın farkı Bandaj ve pansumanın farkı YOK
10 Klinikte pansuman ve bandaj uygulaması Klinikte pansuman ve bandaj uygulaması YOK
11 Dikiş materyalleri Dikişi materyalleri YOK
12 Dikiş uygulaması Dikiş uygulaması YOK
13 Klinikte dikiş uygulaması Klinikte dikiş uygulaması YOK
14 Dikiş, pansuman ve bandaj uygulaması Dikiş, pansuman ve bandaj uygulaması YOK
15 VİZE SINAVI VİZE SINAVI YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517071 Asepsinin tanımı öğrenilmesi
2 1517072 Antisepsinin tanımı öğrenilmesi
3 1517076 Kullanılan antiseptiklerin öğrenilmesi
4 1517081 Kullanılan dezenfektanların öğrenilmesi
5 1517083 Asepsi ve antisepsinin gerekliliğinin ve farklarının öğrenilmesi
6 1517088 Pansuman nedir ve nasıl uygulandığının öğrenilmesi
7 1517094 Bandaj nedir ve nasıl uygulandığının öğrenilmesi
8 1517095 Bandaj ve pansuman farkının öğrenilmesi
9 1517096 Dikişi materyallerinin öğrenilmesi
10 1517097 Dikiş uygulamasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76459 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76472 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 76461 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 76460 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 76462 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 76463 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 76471 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 76465 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 76464 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 76466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 76467 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 76468 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 76469 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 76470 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5
2 5 4 4 5 4 5
3 5 4 4 5 4 5
4 5 4 4 5 4 5
5 5 4 4 5 4 5
6 5 4 4 5 4 5
7 5 4 4 5 4 5
8 5 4 4 5 4 5
9 5 4 4 5 4 5
10 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek