Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Büyük ve Küçük Hayvan Hekimliği alanında hayvanlarda ağız ve diş hastalıklarının sebepleri, klinik bulguları, tedavi yöntemleri (medikal - operatif) ve koruyucu önlemlerin her bir hastalık için ele alınması ve öğrenilmesini takiben klinik pratikte uygulamaya geçirilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veterinary Dentistry. Principles and Practice. Lippincott-Raven. (1997), Phledelphia, Wiggs R.B, Lobgrise H.B. Veterinary Dentistry for he General Practitoners (2004), Saunders, Phalephia, Cecillia GOREL. Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion Small Animal Dentistry (2007) Heidi B Lobprise, Blackwell Publishing

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ağız ve diş hastalıkları, ağız cerrahisi. Diş çekim yöntemleri. Diş hastalıklarının tanı ve tedavisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 3 6 18
11 Soru-Yanıt 3 4 12
17 Alan Çalışması 3 8 24
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 4 12
19 Beyin Fırtınası 3 6 18
24 Seminer 1 8 8
28 Makale Kritik Etme 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Köpek ve kedilerde diş anatomisi, embriyolojisi ve fizyolojisi
2 At ve sığırlarda dişlerin anatomy, embriiyoloji ve fizyolojisi
3 Ağız boşluğunun ve dişlerin muayenesi ve diş muayene kartlarını işlenmesi
4 Diş radyografisi
5 Ağız ve diş hastalıkları, ağız cerrahisi
6 Diş çekim yöntemleri
7 Periodontal hastalıklar, etiyoloji klinik bulgular
8 Periodontal hastalıkların sağaltımı
9 Ara sınav
10 Endodontik ve periapikal hastalıklar
11 Kök kanalı tedavisinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar
12 Kök kanalı tedavi yöntemleri
13 Restoratif tedavi ve dolgu yöntemleri
14 Diş eti hastalıkları ve tedavisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302023 Ağız ve diş hastalıklarının muayene yöntemlerini ve kullanılacak alet ve edevatı öğrenir
2 1307468 Evcil hayvanlarda ağız ve diş hastalıklarının sebepleri, klinik bulguları, tedavi yöntemleri ve koruyucu önlemlerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak
3 1307505 Muayene teknikleri ve ekipmanı öğrenir
4 1307513 Radyolojik muayene tekniklerini öğrenir
5 1307524 Medikal ve operatif tedavi yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3
2 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3
3 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3
4 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3
5 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek