Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR723 Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Göz hastalıklarına doğru tanı konması ve uygun tedavi uygulanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akın, F. , Samsar, E. (2005): Göz Hastalıkları. Medipress, Ankara. 2.Stades, F.C., Neumann, W. , Boeve, M.H., Wyman, M. (1996): Procktische Augenheilkunde für den Tierarzt. Schlüttersche. 3.Gelatt, K.N. (2005): Essentials of Veterinary Ophtalmology. Blackwell Publishing. 4.Grahn, B.H., Cullen, C.L. , Peiffer, R.L. (2004): Veterinary Ophtalmology Essentials, Butterworth Heinemann. 5.Martin, C.L. (2005): Ophtalmic Disease in Veterinary Medicine. Manson Publishing. 6.Petersen-Jones , S. , Crispin, S. (2002): BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology. Francis Cairns; 2nd edition.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Göz anatomisi ve fizyolojisi. Oftalmolojik muayene. Muayene araçları. Türlere göre göz hastalıkları ve tedavileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
14 Gözlem 4 4 16
20 Rapor Hazırlama 3 3 9
22 Proje Hazırlama 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
49 Performans 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözün klinik anatomisi ve görmenin fizyolojisi.
2 Refraksiyon anomalileri ve görme kusurları.
3 Gözün indirekt oftalmoskop ile içten muayenesi ve olası bulgular.
4 Göz kapaklarında yapılan rekonstrüktif cerrahi yöntemleri.
5 Perfore kornea yaralarında uygulanan cerrahi girişim yöntemleri.
6 Kornea ülserlerinde konjunktival flap uygulamaları.
7 Köpek ve kedilerde ırk özelliklerine göre predispoze göz hastalıkları.
8 Katarakt muayeneleri ve klasifikasyonu. Katarakt sağaltımında FAKO cerrahisi ve olası komplikasyonları.
9 Ara sınav
10 Glokomun etiyolojisi, tanısı ve medikal sağaltım yöntemleri.
11 İris hastalıkları.
12 Körlüğe ve görme bozukluklarına neden olan hastalık grupları.
13 Retinada rastlanan kongenital ve körlük nedeni olan patolojiler.
14 Elektroretinografinin endikasyonları ve uygulanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302725 Klinikte sık karşılaşılan göz hastalıklarını yorumlayabilme.;
2 1302726 Hayvanlardaki tüm önemli göz hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında özellikle göz konusunda spesifik tecrübesi olmayan asistana somut şekilde rehberlik etme
3 1302727 Oftalmik hastalıkların sağaltım seçeneklerini yapabilme.
4 1302728 Alternatif operasyon tekniklerini ve post operatif bakım konularını uygulayabilme yetisine sahip olma.
5 1302729 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri kullanabilme
6 1302730 Profesyonel hekimlik yapacak yaklaşım ve beceri sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4
5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4
6 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek