Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan türlerine göre bulaşıcı, travmatik, ya da idiopatik göz hastalıklarının tanısı, bulguları, klinik seyri, korunması ve tedavisi yanında, göz ve çevre dokuların kozmetik ve küratif operasyonlarının pratisyen veteriner hekim düzeyinde öğretilmesini hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK Prof.Dr. Cenk YARDIMCI Doç.Dr. H. Özlem NİSBET Dr.Öğrt. Üyesi. Kamil SAĞLAM Dr.Öğrt. Üyesi. Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Samsar E. ve Akın F. 2005 Göz Hastalıkları Medipres Matbaacılık.Malatya Gelatt K.N. 2005. Essentials of Veterinary Ophthalmology. Blackwell Publishing

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Veteriner klinik pratikte karşılaşılan göz hastalıkları ile bu hastalıkların tedavi seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 3 1 3
22 Proje Hazırlama 2 10 20
24 Seminer 2 10 20
27 Makale Yazma 3 10 30
34 Okuma 2 10 20
36 Rapor 3 10 30
49 Performans 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Gözün anatomi ve fizyolojisi, muayene yöntemleri klinik uyg -
2 2. Evcil hayvanlarda refraksiyon anomalileri, orbita bozukluk ve hastalıkları klinik uygu -
3 3. Göz kapağı bozukluk ve hastalıkları, göz kapağı anomalileri klinik -
4 4. Lakrimal sistem, konjuktiva bozukluk ve hastalıkları klinik -
5 5. Özel nitelikli konjuktivitislerde tanı ve sağaltım klinik -
6 6. Membrana nictitans hastalıkları klinik -
7 7. Tractus uvealis hastalıkları klinik
8 8. Tractus uvealis hastalıkları II klinik -
9 9. Corpus vitreum ve retina hastalıkları klinik -
10 10. Lens hastalıkları klinik -
11 12. Bulbus oculi’nin diğer hastalıkları klinik
12 13. Acil göz hastalıklarında sağaltım klinik -
13 13. Acil göz hastalıklarında sağaltım Treatment procedures in eye emegency klinik -
14 14. Neurooftalmoloji Neuro-opthalmology klinik -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517692 1. Veteriner hekim, gözün anatomi ve fizyolojisi ile gözün muayene yöntemlerini bilir
2 1517698 2. Göz kapağı bozukluk ve hastalıkları ile göz kapağı anomalileri, lakrimal sistem, konjuktiva bozuklukları ile hastalıklarının tanı ve sağaltım yöntemlerini bilir
3 1517699 3. Göz kapağı bozukluk ve hastalıkları ile göz kapağı anomalilerini bilir.
4 1517700 4. Lakrimal sistem, konjuktiva bozuklukları ile hastalıklarının tanı ve sağaltım yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76459 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76472 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 76461 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 76460 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 76462 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 76463 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 76471 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 76465 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 76464 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 76466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 76467 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 76468 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 76469 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 76470 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek