Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda görülen ortopedik lezyonların sağaltım seçeneklerinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak, Prof.Dr. Cenk Yardımcı, Doç.Dr. H. Özlem Nisbet, Dr.Örğ. Üyesi Kamil Sağlam, Dr.Öğr. Üyesi Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Aslanbey. Veteriner ortopedi ve travmatoloji. Medisan yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvan ortopedisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 5 1 5
12 Takım/Grup Çalışması 4 1 4
14 Gözlem 4 1 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 5 30
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 5 1 5
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil hayvanlarda ortopedik muayene yok yok
2 yok Ortopedik muayenenin hasta üzerinde uygulama gösterimi yok
3 Omuz çıkığında konservatif ve cerrahi sağaltım yok yok
4 Evcil hayvanlarda skapula kırıklarına yaklaşım yok yok
5 Dirsek çıkıklarında açık ve kapalı redüksiyon yöntemleri yok yok
6 yok Ön kolda atel destekli bandaj uygulaması yok
7 Radius Ulna kırıklarında sağaltım seçenekleri yok yok
8 Dirsek displazisinde tedavi seçenekleri yok yok
9 Kalça kırıklarında konservati ve cerrahi sağaltım yok yok
10 Köpeklerde kalça displazisinde konservatif ve cerrahi sağaltım yok yok
11 Femur kırıklarında cerrahi sağaltım yok yok
12 Patella luksasyonunda konservatf ve cerrahi sağaltım yok yok
13 Tibia kırıklarında cerrah sağaltım seçenekleri yok yok
14 yok Arka bacakta Robert Jones bandajı uygulaması yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518489 Ortopedi lezyonların sağaltım seçenekleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76459 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76472 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 76461 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 76460 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 76462 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 76463 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 76471 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 76465 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 76464 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 76466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 76467 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 76468 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 76469 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 76470 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek