Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı premedikasyonun amacının, uygulama tekniklerinin, kullanılan ilaçların öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veteriner Anestezi, Topal A., Nobel –Güneş ,2005 2. Hand of Veterinary Anesthesia; MuirW; Mosby, London,2007 3. Veterinary anesthesia;Muir WW, Hubbell JAE, Skarda RT, Bednarski RMMosby Ohio,2000. 4. Lumb and Jones veterinary anesthesia and Analgesia; Thurmon JC, Tranquilli WJ,Benson GJ; Williams and Wilkins, London, 2007 5. Veterinary anesthesia and analgesia: Mc Kelvey D, Hollingshead W; Mosby, London, 2003

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Premedikasyonun tanımı ve amacı. Hayvan türlerine göre premedikasyon tekniklerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Premedikasyonun tanımı ve amacı Premedikasyonun tanımı ve amacı
2 Anestezi hastasının preanestezik değerlendirmesi Anestezi hastasının preanestezik değerlendirmesi
3 Preanestezik ilaçlar Preanestezik ilaçlar
4 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknileri-1 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknileri-1
5 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
6 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
7 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknileri-2 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknileri-2
8 Ara sınav Ara sınav
9 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
10 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
11 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
12 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
13 Geriatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon Geriatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon
14 Pediatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon Pediatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301363 Bu dersin sonunda premedikasyon, preanestezik ilaçlar ve uygulama teknikleri öğrenilmektedir
2 1301364 Premedikasyon için kullanılan ilaçlar
3 1301365 Köpeklerde premedikasyon
4 1301366 Kedilerde premedikasyon
5 1301367 At ve sığırlarda premedikasyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek