Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ultrasonografinin kullanımı, faydalarının öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK Prof.Dr. Cenk YARDIMCI Doç.Dr. H. Özlem NİSBET Dr.Öğrt. Üyesi. Kamil SAĞLAM Dr.Öğrt. Üyesi. Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

tok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Handbook of small animal radiological differential diagnosis, Dennis R, Kirberger RM, Wrigley RH, Barr FJ, WB Saunders, Harcourt Publishers Ltd., 2001. - Veterinary diagnostic imaging, The dog and cat. Vol. 1, Farrow CS, Mosby, 2003. - Diagnostic radiology & ultrasonography of the dog and cat, Kealy JK, McAllister H, 4th Ed. Elsevier, Saunders, USA, 2005. - Small animal radiology and ultrasonography, Burk RL, Feeney DA, 3rd Ed., Elsevier, Saunders, USA, 2003. - An atlas of radiology of the traumatized dog & cat, Morgan JP, Wolvekamp P, Manson Publishing / The Veterinary Press, London 1994.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ultrason cihazının tanımı Hastalıklarda kullanımı Grişimsel utrasonografi tarifi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 3 7 21
14 Gözlem 3 10 30
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
24 Seminer 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 2 13 26
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
34 Okuma 3 2 6
36 Rapor 2 2 4
54 Ev Ödevi 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ultrasonografi tanımı klnik uygulama -
2 Probların özelliği Klinik uygulama -
3 Piezoelektirik prensipi Klinik Uygulama -
4 Ses dalgaların yansıması Klinik Uygulama -
5 Ultrasonografide oluşan artefaktlar Klinik uygulama -
6 Gölge artefaktı nedir? klinik uygulama -
7 Sistemlere göre prob seçimi göre klinik uygulama -
8 Ultrasonografi odasının hazırlanması klinik uygulama
9 Hastanın ultrasonografiye hazırlanması klinik uygulama -
10 Üriner sistemde ultrasonografinin amacı Klinik uygulama -
11 idrar kesesi hastalıklarında ultrasonografi Klinik uygulama -
12 Büyük hayvanlarda ultrasonografi kullanma tekniği Klinik uygulama -
13 Tendinitis tanımında ultrasonografi klinik uygulama -
14 Biopsi alımında ultrasonografinin yardımı klinik uyg -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518031 Ultrasonografi cihazının çalışma prensipleri
2 1518032 Probların tanımı
3 1518033 Piezoelektirik aktivite
4 1518034 BHastalıklarda prob seçimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76459 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76472 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 76461 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 76460 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 76462 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 76463 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 76471 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 76465 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 76464 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 76466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 76467 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 76468 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 76469 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 76470 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek