Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide evcil hayvanlarda karşılaşılan deri ve derialtı mukozal keselerin hastalıkları, nedenleri, bu hastalıkların şirurjikal tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VETERİNER ÖZEL CERRAHİ, MEDİPRESS. , Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Dersin İçeriği

deri ve deri altı mukozal keselerin hastalıkları, hayvan türlerine göre anatomisi, hastalıkların tanı , tedavisi ve operatif müdahale seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 3 8 24
17 Alan Çalışması 2 8 16
19 Beyin Fırtınası 4 6 24
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin anatomisi
2 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları
3 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri
4 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında operasyon teknikleri
5 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında postoperatif bakım ve komplikasyonlar
6 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında ayırıcı tanı
7 Kedi ve köpeklerde deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili operasyon teknikleri
8 Sığırlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili operasyon teknikleri
9 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıklarında kullanılacak ilaçlar
10 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
11 Vize sınavı
12 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
13 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
14 Evcil hayvanlarda deri ve deri altı mukozal keselerin şirurjikal hastalıkları ile ilgili literatür inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307151 Deri ve deri altı mukozal keselerin anatomisinin öğrenilmesi
2 1307196 Deri ve deri altı mukozal kese hastalıklarının tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1307231 Deri ve deri altı mukozal kese hastalıklarının operatif tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi
4 1307245 Deri ve deri altı mukozal kese cerrahisi komplikasyonlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 3 2 2
2 5 4 3 4 4 3 2 2
3 4 5 3 4 4 3 2 2
4 4 5 3 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek