Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tendo hastalıkları hakkında pratik bilgiler vererek spor ve iş atlarında karşılaşılan tendo hastalıklarında problem çözecek sağaltım yöntemlerini uygulayabilme yetisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The athletic horse, Hodgson DR, Rose RJ, WB Saunders company, 1994 - Equine Diagnostic Ultrasonography, Rantanen NW, MacKinnon AO, 1st Ed.,Williams & Wilkins, 1998 - Adams’ Lameness in Horses, Ted S. Stashak, 5th Ed., Lippincot Williams & Wilkins, 2002. - Equine Surgery, Auer JA, Stick JA, 2nd Ed., WB Saunders company, 1999. - Dubai International Equine Symposium, Rantanen NW, Hauser ML, Neyenesch Printers Inc., USA, 1996.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Tendo hastalıkları hakkında bilgi. Tanı ve tedavi yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 4 40
10 Tartışma 3 4 12
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
24 Seminer 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor atlarında karşılaşılan en önemli tendo hastalıkları, tendoların makro ve mikro morfolojileri
2 Tendinitisin etiyolojisi ve patogenezisi.
3 Tendinitisin klinik bulguları ve tanısı
4 Ultrasonografik muayene: ön ekstremiteler (ultrasonografik anatomi, muayene tekniği, patolojik bulgular)
5 Ultrasonografik muayene: arka ekstremiteler (ultrasonografik anatomi, muayene tekniği ve patolojik bulgular)
6 Tendo hastalıklarında ayırıcı tanılar (tendovaginitis, peritendinitis, ödem, hematom, flegmon, nöritis vb)
7 Tendinitiste iyileşme ve iyileşmenin takibi
8 Akut tendinitisin sağaltımı: medikal ve operatif uygulamalar, kök hücre sağaltımı
9 Ara sınav
10 Akut tendinitisin sağaltımı: fizyoterapi, idman programı
11 Kronik tendinitisin ve nüksün sağaltımı, prognozu ve rehabilitasyon
12 Tendo yara ve rupturlarında sağaltım yöntemleri
13 Tendo problemlerinde nallama
14 Tendo problemlerinde proflaksi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518039 Spor atlarında tendoların makro ve mikro morfolojilerini bilir ve yapılan eksersizin tipine göre en sık karşılaşılan tendo problemlerini tanır;
2 1518040 Tendo lezyonlarına neden olan etiyolojik faktörleri tanır ve tendo sağlığı üzerinde etkili olan dış etkenleri nasıl değerlendireceğini bilir;
3 1518041 Atlarda ön ve arka ekstremitelerdeki fleksor tendoların ultrasonografik muayenesini yapar, teknik ekipmanı nasıl kullanacağını bilir ve artefakt kaynaklarını tanır;
4 1518042 Atta tendoların normal ultrasonografik anatomiyi bilir ve bulguları patolojik olanlardan ayırt eder, ayırıcı tanı listesi yapabilir;
5 1518043 Tendo iyileşmesini ultrasonografik olarak takip eder ve antrenör ve at sahibine sakatlanmış olan atın rehabilitasyonu ve tekrar yarışa kazandırılması konusunda tavsiyelerde bulunur;
6 1518044 Akut ve kronik tendinitiste, tendo kopmalarında ve tendo yaralanmalarında değişik güncel sağaltım yöntemlerini uygular;
7 1518045 Tendo problemlerinde ortopedik nallama tekniklerini bilir;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76459 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76472 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 76461 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 76460 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 76462 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 76463 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 76471 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 76465 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 76464 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 76466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 76467 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 76468 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 76469 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 76470 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek