Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide evcil hayvanlarda karşılaşılan kolumna vertebralis hastalıkları, nedenleri, bu hastalıkların radyolojik tanısı ve şirurjikal tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VETERİNER ÖZEL CERRAHİ, MEDİPRESS. , Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Dersin İçeriği

Kolumna vertebralis hastalıkları, hayvan türlerine göre anatomisi, hastalıkların tanı , tedavi ve operatif müdahale seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 8 8
11 Soru-Yanıt 1 4 4
17 Alan Çalışması 3 8 24
19 Beyin Fırtınası 1 8 8
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 2 15 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil hayvanlarda kolumna vertebralis anatomisi
2 Kolumna vertebralisin cerrahi hastalıkları
3 Kolumna veretebralis hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri
4 Kolumna vertebralisin cerrahi hastalıklarında operasyon teknikleri
5 Kolumna vertebralis cerrahisinden sonra postoperatif bakım ve komplikasyonlar
6 At ve Ruminantların kolumna vertebralis hastalıkları
7 Kedi ve köpeklerin kolumna vertebralis hastalıkları
8 Kolumna vertebralis hastalıklarında uygulanan operasyon teknikleri
9 Ara sınav
10 Kolumna vertebralis hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
11 Columna vertebralis hastalıkları ile ilgili literatür inceleme
12 Columna vertebralis operasyonları ile ilgili literatür inceleme
13 Kolumna vertebralis operasyonları ile ilgili literatür inceleme
14 Kolumna vertebralis operasyonları ile ilgili literatür inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307927 Evcil hayvanlarda kolumna vertebralis anatomisinin öğrenilmesi
2 1307929 Kolumna vertebralisin şirurjikal hastalıklarının tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1307931 Kolumna vertebralisin operatif tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi
4 1307933 Kolumna vertebralis cerrahisi komplikasyonlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 3
2 5 3 4 4 4 3
3 5 3 4 4 4 3
4 5 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek