Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvanlarda ortopedik ve travamatolojik hastalıklar konusundaki günümüz gelişmelerini kapsamlı şekilde doktora öğrencisine aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. FOSSUM, TW. (2002): Small Animal Surgery (Second Edition-2th Ed.). Mosby, An Affilite of Elsevier Science. St. Louis, London, Philadelphia, Sydney, Toronto. 1400. 2. ASLANBEY, D. (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji. Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, ANKARA 3. MORGAN, JP. WİND, A., DAVİDSON, AP. (2000): Hereditary Bone and Joint Diseases ind he Dog. Osteochondroses-Hip dysplasia-Elbow dysplasia. Hannover: Schlütersche,Germany. 4. HARVEY, CE., NEWTON, CD., SCHWARTZ, A. (1990): Small Animal Surgery. J.BLippincott Company, Philadelphia. 5. PIERMATTEI, DL., JOHNSON, ka. (2004): An Atlas of Surgical Approaches to the Bones And Joints of the Dog and Cat. Saunders .Elsevier. All rights reserved. Philadelphia. 6. SLATTER, D. (2003): Textbook of Small Animal Surgery (Third Edition). Saunders an Imprint of Elsevier Science (USA). 7. BRINKER, WO., HOHN, RB., PRIEUR, WD. (1984): Manuel of Internal Fixation in Small Animals. Springer-Verlag, Berlin.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ortopedi ve travmatolojini tanımı. Kırıkların sınıflandırılması. Kemik iyileşmesi. Osteosentez materyalleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
19 Beyin Fırtınası 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 8 2 16
49 Performans 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortopedi ve Travmatolojinin Tanımı ve Kapsamı
2 Kemik Dokusunun Ortopedik Hastalıkları
3 Travmatik Hemorajik Şok
4 Travma Hastasının Fiziki Muayenesi
5 Travma Hastasının Ortopedik Muayenesi
6 Kırık: Tanımı, Etiyolojisi, Kırıklarda Klinik görünüm, Tanı, Prognoz
7 Kırıkların Sınıflandırılması
8 Kırık İyileşmesi
9 Ara sınav
10 İnternal ve Eksternal Fikzasyonlarda Kullanılan Materyaller
11 Genç (İmmatür) Hayvanlarda Kırık
12 Kırıklarda Kallus Komplikasyonları
13 Çıkık
14 Açık kırıklar-Osteomyelitis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301979 Klinikte sık karşılaşılan ortopedik hastalıkları öğrenir.
2 1301980 Travma hastasının ortopedik muayenesini öğrenir
3 1301981 Hayvanlardaki tüm önemli ortopedik ve travmatolojik hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve sağaltımında asistana somut şekilde rehberlik eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek