Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner ortopedi ve travmatolojide büyük hayvanlarda karşılaşılan ayak hastalıkları ve tırnak bozukluklarının tanısı, klinik ve radyolojik bulguları ile profilaksisinin detaylı olarak anlatılması amaçlandı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiftlik Hayvanlarında Ayak Hastalıkları, 2. Baskı , Medipress

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Büyük hayvan ayak hastalıklarında profilaksi, tanı ve tedavi metodlarını içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığırlarda topallık nedenleri
2 Sığırlarda Ayağın Anatomisi
3 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin
4 Ayağın muayenesi Ayağın muayenesi
5 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenleri
6 ivra -ivragab yöntemleri
7 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemler
8 Sığır ayak hastalıkları çeşitleri
9 Sığır ayağında yapılan operasyonlar
10 Atların ayak anatomisi , biyomekaniği ve tırnak özellikleri
11 Atlarda yürüyüş bozuklukları,muayenesi ve ayak hastalıkları tanı, tedavisi
12 Koyun ve keçilerin ayak hastalıkları
13 Domuzların ayak hastalıkları
14 Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302064 Sığırlarda topallık nedenlerinin öğrenilmesi
2 1302065 Sığırlarda Ayağın Anatomisinin öğrenilmesi
3 1302066 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin Öğrenilmesi
4 1302067 Ayağın muayenesinin öğrenilmesi
5 1302068 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenlerinin öğrenilmesi
6 1302069 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemlerin öğrenilmesi
7 1302070 Sığır ayak hastalıkları çeşitlerinin öğrenilmesi
8 1302071 Sığır ayağında yapılan operasyonların öğrenilmesi
9 1302072 Atların ayak hastalıklarının öğrenilmesi
10 1302073 Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek