Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner Cerrahi alanında endikasyonuna göre uygulama alanları temelinde laparoskopik muayene ve cerrahi tedavi konularının sunulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salcı H.: Veteriner Endoskopi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(3-4): 91-94, 2001. Tams TR: Small animal endoscopy. St. Louis, Mosby, 1999. Lhermette P., Sobel D.: BSAVA Manual of Canine and Feline Endoscopy and Endosurgery, Gloucester, UK, 2008. Freeman L.J.: Veterinary Endosurgery, Mosby, St Louis, 1999. McCarthy T.C.: Veterinary Endoscopy for the Small Animal Practitioner. St Louis, Elsevier, 2005.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Laparoskopi endikasyonları. Kullanılan ekipmanlar. Karşılaşılabilecek komplikasyonlar. Avantaj ve dezavantajları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 5 50
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
19 Beyin Fırtınası 6 3 18
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
49 Performans 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endoskopinin tanımı ve tarihçesi, kullanılan ekipmanın tanıtım ve uygulanması
2 Endoskopik cerrahide anestezik yaklaşımlar ve fizyolojik durumlar
3 Endoskopik cerrahi tekniği
4 Temel laparoskopi prosedürlerinin detayları
5 Endoskopik cerrahide kullanılan elektrocerrahi, lazer ve enerji uygulamaları
6 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (kanülasyon.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (kanülasyon.)
7 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (dikiş atma.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (dikiş atma )
8 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (düğümleme.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (düğümleme.)
9 Ara sınav
10 Endoskopik cerrahi esnasında karşılaşılan komplikasyonlar
11 Endoskopik cerrahi ile hernia onarımı
12 Gastrointestinal sistemin minimal invazif cerrahisi
13 Laparoskopik abdominal organ ekstirpasyonu
14 Farklı türlerde uygulanılan endoskopik cerrahi prosedürleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301944 Endoskopu tanır ve uygulama alanlarını kavrar.
2 1301945 Laparoskopide kullanılan ekipmanları uygulama alanları ile anlar
3 1301946 Endoskopik cerrahi alanında doktora seviyesindeki konuları anlar ve yorumlama becerisini kazanır
4 1301947 Hem büyük hayvan, hem küçük hayvan hekimliğinde minimal invazif cerrahi tekniklerini uygulayabilir
5 1301948 Veteriner kliniklerinde endoskopik cerrahi yaklaşım ve becerisine sahip olur
6 1301949 Sistemlere yönelik endoskopik cerrahinin uygulama alanlarını öğrenir.
7 1301950 Farklı türlerde endoskopik cerrahi prosedürlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
7 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek