Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yabani hayvanlarda cerrahi hastalıkların tanısında kullanılan yöntemleri ve operasyon tekniklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak Prof. Dr. Cenk Yardımcı Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Dr. Öğr. Üy. Kamil Sağlam Dr. Öğr. Üy. Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Theresa Fossum, Small Animal Surgery Donald Thrall, Veterinary Diagnostic Radiology Anna Meredith, Emma Keeble, Wildlife Medicine and Rehabilitation

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klinik değerlendirme ve görüntüleme teknikleri ile tanıya yardımcı laboratuar bulguları Yumuşak doku cerrahi girişimleri Ortopedik cerrahi girişimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
10 Tartışma 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 4 5 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuşların tutulma sedasyon ve muayenesi
2 Yırtıcı kuşların tutulması, sedasyon ve muayenesi
3 Karnivor memelilerin tutulması, sedasyon ve muayenesi
4 Herbivor memelilerin tutulması, sedasyon ve muayenesi
5 Kuşlarda özel radyografi pozisyonları
6 Kuşlarda radyografik değerlendirme
7 Yabani hayvanlarda kontrast radyografi tekniği ve doları
8 Kuşlarda ortopedi operasyonlarında implant seçimi
9 Pnömotik kemiklerde kallus oluşumu ve medüller/hava kesesi enfeksiyonlarından korunma
10 Yabani memelilerde ortopedik operasyon teknikleri ve bandaj uygulamaları (bölüm 1)
11 Yabani memelilerde ortopedik operasyon teknikleri ve bandaj uygulamaları (bölüm 2)
12 Yabani hayvanlarda yara bakımı
13 Yabani hayvanlarda toraks cerrahisi
14 Yabani hayvanlarda batın cerrahisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301197 Öğrenci yabani hayvanlarda ilk yaklaşım ve tanı yöntemlerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
8 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
11 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
14 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek