Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFZ606 Boşaltım Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Böbreklerin yapısı, idrar oluşumu, glomerüler filtrasyon, tubuler fonksiyon ve plazma klirensi, renal mekanizmalar, glomerüler filtrasyonun kontrolü, idrarın dilüsyon ve konsantrasyon mekanizması, üre, sodyum, potasyum ve sıvı atılması, böbrekler ve susama mekanizması ile, kan hacmi, ekstrasellüler sıvı hacmi bileşiminin düzenlenmesi konularını öğretmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton, A.C., Hall, J.E. (2001). Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 10th ed. (Çev.: Çavuşoğlu, H.), W.B. saunder Company. Yüce Yayımları A.Ş. – Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. Church, D.C. (1988). The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition. Waveland Press Inc., USA Reece, W.O. (2009). Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 4th ed., Wiley-Blackwell, USA James G. Cunningham (2002) Textbook of Veterinary Physiology. Third Edition, W. B. Saunders Company- Philedelphia, USA Whittow, G.C. (2000). Sturkie’s Avian Physiology. Academic Press, California. Konuk T. (1975). Pratik Fizyoloji I. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Böbreklerin yapısı, idrar oluşumu, glomerüler filtrasyon, tubuler fonksiyon ve plazma klirensi, renal mekanizmalar, glomerüler filtrasyonun kontrolü, idrarın dilüsyon ve konsantrasyon mekanizması, üre, sodyum, potasyum ve sıvı atılması, böbrekler ve susama mekanizması ile, kan hacmi, ekstrasellüler sıvı hacmi bileşiminin düzenlenmesi konularından oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 100 100
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vücut sıvı kompartmanları
2 Böbreklerin fizyolojik anatomisi
3 Glomerulusun yapısı ve fonksiyonu
4 Tubuler sistemin yapısı ve fonksiyonları
5 Böbreklerde kan akımı ve otoregülasyon mekanizması
6 Glomerular filtrasyon
7 Tubuler geriemilim
8 Tubuler sekresyon
9 Arasınav
10 Geriemilimin hormonel kontrolü
11 Böbrek fonksiyon testleri
12 Asit-Baz dengesinde böbreklerin rolü
13 İşeme ve işemenin kontrolü
14 Renal yetmezlik ve diyaliz
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303141 Böbreklerin yapısı ve idrar oluşumunu bilir.
2 1303142 Glomerüler filtrasyon, tubuler fonksiyon ve plazma klirensini bilir.
3 1303143 Renal mekanizmalar, glomerüler filtrasyonun kontrolü, idrarın dilüsyon ve konsantrasyon mekanizmasını bilir.
4 1303144 Üre, sodyum, potasyum ve sıvı atılması, böbrekler ve susama mekanizması ile, kan hacmi, ekstrasellüler sıvı hacmi bileşiminin düzenlenmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68873 Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
2 68874 Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
3 68875 Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
4 68872 Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
5 68876 Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
6 68877 Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3
2 5 4 4 3 4 3
3 5 4 4 4 4 3
4 5 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek