Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFZ620 Rumen Fizyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Rumen morfolojisi, rumenin gelişimi, sulkus özefagikus, Rumen ve retikulum hareketleri, ruminasyon ve geğirme, omasum ve abomasum hareketleri, rumen mikroorganizmaları, rumende karbonhidrat, azotlu maddeler ve lipidlerin sindirimi, vitamin sentezi, uçucu yağ asitleri ve gazlar konuları öğretilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton, A.C., Hall, J.E. (2001). Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 10th ed. (Çev.: Çavuşoğlu, H.), W.B. saunder Company. Yüce Yayımları A.Ş. – Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. Church, D.C. (1988). The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition. Waveland Press Inc., USA Reece, W.O. (2009). Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 4th ed., Wiley-Blackwell, USA James G. Cunningham (2002) Textbook of Veterinary Physiology. Third Edition, W. B. Saunders Company- Philedelphia, USA Whittow, G.C. (2000). Sturkie’s Avian Physiology. Academic Press, California. Konuk T. (1975). Pratik Fizyoloji I. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rumen morfolojisi, rumenin gelişimi, sulkus özefagikus, Rumen ve retikulum hareketleri, ruminasyon ve geğirme, omasum ve abomasum hareketleri, rumen mikroorganizmaları, rumende karbonhidrat, azotlu maddeler ve lipidlerin sindirimi, vitamin sentezi, uçucu yağ asitleri ve gazlar konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 100 100
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rumen morfolojisi
2 Rumeni gelişimi
3 Sulkus özefagikus
4 Rumen ve retikulum hareketleri
5 Ruminasyon ve geğirme
6 Omasum ve abomasum hareketleri
7 Rumen protozoonları
8 Rumen bakteri ve mantarları
9 Arasınav
10 Rumende karbonhidrat sindirimi
11 Rumende azotlu madde sindirimi
12 Rumende lipid sindirimi
13 Rumende vitamin sentezi
14 Rumende uçucu yağ asitleri ve gazlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492346 Ruminantlarda önmide kompartmanları ve işleyişlerini bilir.
2 1492347 Rumende meydana gelen sindirim ve metabolik faaliyetleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76605 Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
2 76606 Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
3 76607 Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
4 76604 Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
5 76608 Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
6 76609 Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 3 3 4
2 5 2 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek