Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFZ629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner hekimliği eğitim öğretim faaliyetleri ve ortaya çıkan mesleki kurum ve kuruluşların neler olduğu bilgisinin elde edilmesinin sağlanması ve veteriner hekimliği açısında hayvancılık politikaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bekman, M. (1940) Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Ciltevi Erk, N. (1966) Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi Dilgimen, H. (1947) Veteriner Hekimliği Tarihi. Bozkurt Matbaası, İstanbul http://www.resmigazete.gov.tr

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim kurumları tarihi Kamu veteriner hekimliği Mevzuat Meslek örgütleri Hayvancılık politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim kurumları tarihi
2 Öğretim kurumları tarihi
3 Öğretim kurumları tarihi
4 Kamu veteriner hekimliği
5 Kamu veteriner hekimliği
6 Kamu veteriner hekimliği
7 Mevzuat
8 Arasınav
9 Mevzuat Hayvancılık politikaları
10 Mevzuat
11 Meslek örgütleri
12 Meslek örgütleri
13 Meslek örgütleri
14 Hayvancılık politikaları
15 Hayvancılık politikaları
16 Hayvancılık politikaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491139 Türkiye'de Veteriner Hekimliğin Gelişimi dersinde toplumda veteriner hekimliğin yeri ve önemi
2 1491140 Türkiye'de Veteriner Hekimliği eğitim öğretim kurumlarının gelişimi
3 1491141 Türkiye'de Veteriner Hekimliği mesleki kurum ve kuruluşların neler olduğu
4 1491142 Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin hayvan ve halk sağlığına katkıları ve hayvancılık politikaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76605 Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
2 76606 Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
3 76607 Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
4 76604 Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
5 76608 Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
6 76609 Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 5 4
2 3 3 3 5 5 4
3 3 3 3 5 5 4
4 3 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek