Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2010–2011 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü adı altında Lojistik "Programı olarak başlamıştır

Kazanılan Derece

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Lojistik sektörüne meslek elemanı yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar , lojistik , üretim , pazarlama, dış ticaret vb. firmalarda çalışmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Yenicami Mah. Bafra Cad. Alacam Meslek Yüksekokulu Alaçam / Samsun
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Tansu ÖZBAYSAL
İletişim: 0362 622 11 77/ 7571

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73580 Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
2 73581 Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
3 73582 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlayabilir ve riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alabilir.
4 73583 Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir
5 73584 Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir
6 73585 Küresel iş dünyasını ve uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar
7 73586 Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir
8 73587 En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
9 73588 Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle iliskilendirilmesi bilgisine sahip olmak
10 73589 Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
11 73590 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
12 73591 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 73592 Lojistik alanında aldığı uygulamalı egitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilmek, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
14 73593 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer almak, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip etmek ve kendini sürekli geliştirebilmek
15 73594 İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Muhasebe, Dış Ticaret gibi lojistikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
16 73595 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
17 73596 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.
18 73597 Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.
19 73598 Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ103 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ105 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ107 Genel Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3 4
LOJ109 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ111 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ102 Lojistik Yönetim ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ104 Lojistik Maliyet Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ106 Taşımacılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ108 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ110 Lojistik Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
LOJ112 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ201 Kargo Taşımacılığı Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ203 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ205 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ207 Envanter Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ209 Depoloma Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2 12
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 2 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
LOJ115 Mali Tablolar Analizi 3 0 0 3 4
LOJ117 Kişisel Gelişim 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
LOJ114 Finansal Yönetim 2 0 0 2 3
LOJ118 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
LOJ211 Risk ve Sigorta İşlemleri 2 0 0 2 3
LOJ215 Küresel Lojistik 2 0 0 2 3
LOJ217 Lojistikte Müşteri İlişkileri 2 0 0 2 3
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
LOJ212 Filo Yönetimi 2 0 0 2 3
LOJ214 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 3
LOJ216 Şirketler Muhasebesi 2 0 0 2 3
LOJ218 Stratejik Yönetim ve Karar Verme 2 0 0 2 3
LOJ220 İnsan Kaynakları 2 0 0 2 3
LOJ222 Entegre Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 3
LOJ224 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği 3 0 0 3 3
LOJ226 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 3
LOJ228 Kalite ve Standartları 2 0 0 2 3
LOJ230 Pazarlama İlkeleri 2 0 0 2 3
LOJ232 Lojistikte Gümrük İşlemleri 2 0 0 2 3
LOJ242 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 15
LOJ244 İş Yeri Uygulaması 0 20 0 10 15