Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2010–2011 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü adı altında Lojistik "Programı olarak başlamıştır

Kazanılan Derece

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Lojistik sektörüne meslek elemanı yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar , lojistik , üretim , pazarlama, dış ticaret vb. firmalarda çalışmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yenicami Mah. Bafra Cad. Alacam Meslek Yüksekokulu Alaçam / Samsun
0362 622 11 77-7561

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65848 Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
2 65849 Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
3 65850 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlayabilir ve riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alabilir.
4 65851 Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir
5 65852 Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir
6 65853 Küresel iş dünyasını ve uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar
7 65854 Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir
8 65855 En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
9 65856 Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle iliskilendirilmesi bilgisine sahip olmak
10 65857 Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
11 65858 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
12 65859 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 65860 Lojistik alanında aldığı uygulamalı egitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilmek, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
14 65861 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer almak, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip etmek ve kendini sürekli geliştirebilmek
15 65862 İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Muhasebe, Dış Ticaret gibi lojistikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
16 65863 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
17 65864 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.
18 65865 Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.
19 65866 Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ107 Genel Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3 4
LOJ109 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ105 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ111 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 3 0 0 3 4
LOJ103 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ110 Lojistik Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
LOJ104 Lojistik Maliyet Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ102 Lojistik Yönetim ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
LOJ106 Taşımacılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ112 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
LOJ108 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Depoloma Yönetimi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ209 Depoloma Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ203 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ207 Envanter Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ201 Kargo Taşımacılığı Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2 12
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
LOJ205 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 2 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ113 Kentsel Lojistik Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ115 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
LOJ117 Kişisel Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 4
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ114 Finansal Yönetim Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ116 Yeşil ve Tersine Lojistik Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ118 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ120 E-Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ122 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ211 Risk ve Sigorta İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ215 Küresel Lojistik Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ217 Lojistikte Müşteri İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LOJ212 Filo Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ214 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ216 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ218 Stratejik Yönetim ve Karar Verme Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ220 İnsan Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ222 Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ224 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ226 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
LOJ228 Kalite ve Standartları Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ230 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ232 Lojistikte Gümrük İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ234 Avrupa Birliği ve Ulaştırma Politikaları Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ236 Tebligat İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ238 Mektup Postası Zorunlu 2 0 0 2 3
LOJ240 Mesleki Saha Uygulamaları Zorunlu 2 38 0 21 30