Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı viral hastalıklardan korunma kontrol ve eradikasyon ilkelerini öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun ALBAYRAK; Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA; Prof. Dr. Zafer YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

General virology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin viral hastalıklardan korunma kontrol ve eradikasyon ilkelerini içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
48 Sözlü Sınav 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Viral hastalıklardan korunma yolları
2 Viral hastalıklardan korunma yolları 1.1.08_VACCINE_PRODUCTION.pdf
3 Viral hastalıklardan korunma yolları 110015000[1].pdf
4 Viral hastalıkların kontrolü ALAN AŞI GELİŞTİRME YAYINI.pdf
5 Viral hastalıkların kontrolü ALAN BARRETT-FLAVİVİRUS VACCİNE.pdf
6 Viral hastalıkların kontrolü ALAN-BEASLEY AŞI GELİŞTİRME.pdf
7 Ara sınav
8 Eradikasyon Viral Aşılar-M.ppt
9 Eradikasyon
10 Eradikasyon
11 Eradikasyon
12 Eradikasyon
13 Eradikasyon
14 Eradikasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554820 Viral hastalıklardan korunma, kontrol ve eradikasyon yöntemlerini bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76553 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 76554 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 76555 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
4 76556 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
5 76557 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
6 76562 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 76558 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 76559 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 76560 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.
10 76561 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 1 1 2 1 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek