Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tek tırnaklıların viral infeksiyonlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR. SEMRA GÜMÜŞOVA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Filint S.J., Enguist L.W., Racaniello V.R., Skalka A.M., 2004. Principles of Virology (Moleculer biology, pathogenesis and control of animal viruses) ASM press -Burgu İ, Akça Y., 2005. Genel Viroloji Teksiri -Bolat Y., 1995. Veteriner Viroloji Teksiri -

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders tek tırnaklıların RNA ve DNA viruslarının neden olduğu önemli infeksiyonların genel özellikleri, etiyolojileri, klinik bulguları, epidemiyolojileri, patogenezleri, teşhis yöntemleri, tedavi şekilleri ve korunma yolları konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
2 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
3 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
4 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
5 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
6 Tek tırnaklıların DNA virus hastalıkları
7 Ara sınav
8 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
9 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
10 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
11 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
12 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
13 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları
14 Tek tırnaklıların RNA virus hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91971 1267838 Tek tırnaklıların viral enfeksiyonlarını bilir ve tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68821 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 68822 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 68823 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
4 68824 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
5 68825 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
6 68830 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 68826 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 68827 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 68828 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.
10 68829 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
91971 1 2 1 1 3 2 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek