Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı kanatlıların ve balıkların viral infeksiyonlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun ALBAYRAK, PROF. DR. SEMRA GÜMÜŞOVA, PROF.DR. ZAFER YAZICI

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Filint S.J., Enguist L.W., Racaniello V.R., Skalka A.M., 2004. Principles of Virology (Moleculer biology, pathogenesis and control of animal viruses) ASM press -Burgu İ, Akça Y., 2005. Genel Viroloji Teksiri -Bolat Y., 1995. Veteriner Viroloji Teksiri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders kanatlıların ve balıkların RNA ve DNA viruslarının neden olduğu önemli infeksiyonların genel özellikleri, etiyolojileri, klinik bulguları, epidemiyolojileri, patogenezleri, teşhis yöntemleri, tedavi şekilleri ve korunma yolları konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 1 10
24 Seminer 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlıların DNA virus enfeksiyonları
2 Kanatlıların DNA virus enfeksiyonları
3 Kanatlıların DNA virus enfeksiyonları
4 Balıkların DNA virus enfeksiyonları
5 Balıkların DNA virus enfeksiyonları
6 Balıkların DNA virus enfeksiyonları
7 Ara sınav
8 Kanatlıların RNA virus enfeksiyonları
9 Kanatlıların RNA virus enfeksiyonları
10 Kanatlıların RNA virus enfeksiyonları
11 Kanatlıların RNA virus enfeksiyonları
12 Balıkların RNA virus enfeksiyonları
13 Balıkların RNA virus enfeksiyonları
14 Balıkların RNA virus enfeksiyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490492 Kanatlı ve Balık Viral hastalıkları hakkında genel bilgileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76553 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 76554 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 76555 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
4 76556 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
5 76557 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
6 76562 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 76558 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 76559 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 76560 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.
10 76561 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek