Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES602 Sporda Performans Testleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; yetenek, beceri ve performansın belirlenmesinde kullanılan uygulamaların ve testlerin öğretilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Menderes KABADAYI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Tamer, K. Sporda Fiziksel – Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitapevi, Ankara 1995. Yardımcı Kitaplar: Christopher J. Gore, Physiological Tests for Elite Athletes, Australian Sports Commission, 2000.

Dersin İçeriği

Yetenek testleri, spor branşları ile bağlantılı beceri ve performans testleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN YAPILIŞ AMAÇLARI
2 Test Sonuçlarına Etki Eden Faktörler
3 Fiziksel ve Antropometrik Testler
4 Aerobik ve Anaerobik Testler
5 Çabukluk Testleri
6 Çeviklik Testleri
7 Ara sınav
8 El kavrama Testleri
9 İzometrik Sırt Kuvvet Testleri
10 İzokinetik dinamometreler ile ölçülen kuvvet testleri
11 Solunum Fonksiyon Testleri
12 Solunum Kas Kuvveti Testleri
13 Performans testleri uygulamaları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306655 Yetenek testlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme.
2 1306656 Beceri testlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme
3 1306658 Performans testlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme.
4 1306659 Yetenek, beceri ve performans testleri sonuçlarına göre antrenman programlarını düzenleyebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek