Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sportif hareket açısından, insanda yapı-fonksiyon ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli temel bilgileri edinmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Ögr.Üyesi Erol DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F Dere, B.Durgun: Spor Eğitimi için Fonksiyonel Anatomi. Okullar Pazarı Kitabevi, Adana,1994.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sportif hareketin anatomisi: İnsan vücudunda düzlemler ve eksenler, somatotipi, antropometrik ölçümler, kemik, eklem ve kasların yapı ve işlevleri, temel biyomekanik kavramlar, esneklik ve kuvvetlendirme, hareketin nöromuskuler temelleri, hareket ve dolaşım sistemi, hareket ve solunum sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 2 90

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279446 Anatominin temel kavramlarını açıklar.
2 1279447 İnsan vücudunda anatomik düzlem ve eksenleri tanımlar.
3 1279448 İnsan vücudunu somatotipe göre sınıflandırır.
4 1279449 Antropometrik kavramlar ve ölçümleri tanımlar.
5 1279450 Hareketin temel ögeleri (kemik, eklem ve kas) nin yapısı ve işlevlerini açıklar.
6 1279451 Temel biyomekanik kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
7 1279452 Sportif hareketlerde rol alan kasları sayar.
8 1279453 Anatomi ve biyomekanik bilgilerini bütünleştirir.
9 1279454 Sportif hareket ve dolaşım sistemi arasında fonksiyonel ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
5 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3
6 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek