Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

pazarlama temel ilkeleri, spor pazarlaması, spor ürünleri, tanıtmak ve tüketici ürünleri yerini, spor, reklam ve sponsorluk arasındaki ilişkiyi tartışmak için, pazarlama ile ilgili temel kavramları öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Argan, M. Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004. Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara, 2002. Balcı, V. Spor Pazarlaması, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2005. Brooks, C.M., Sport Marketing, Printice Hall, New Jersey,1994,s.33 Parks, J.B., Zenger, B.R.K., Quarterman, J., Editörs; Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, 1998,s.2.) Stodlar. D.K., Sport Marketing Quarterly , Volume 11. Number 1. 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ
2 PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
3 PAZARLAMA ÇEVRESİ VE PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO ETKENLER
4 PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİ; ÜRÜN, FİYAT, YER VE TUTUNDURMA
5 SPOR PAZARLAMASI, TANIMI VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ANLATILMASI
6 SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ
7 SPONSORLUK VE TEKLİF HAZIRLAMA
8 SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
9 ARASINAV
10 SPOR SPONSORLUĞU VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ, SPONSORLUK OLUŞTURMADA ADIMLAR.
11 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR
12 SPOR ORGANİZATÖRLERİ VE SPOR PAZARLAMASINA DÖNÜK SUNDUKLARI HİZMETLER
13 SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİNİN TARTIŞILMASI
14 SPOR ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI İLE ÜRÜNLERİN SPORLA PAZARLANMASI KONULARININ TARTIŞILMASI
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500512 Pazarlama, spor ve spor ürünlerine ilişkin genel yaklaşımları ve ilişkin tanımları bilir.
2 1500513 Spor pazarlaması, tanımı ve ilişkili kavramların anlatılması
3 1500514 spor pazarlamasının pazarlama içindeki yeri ile, spor ürünleri pazarlaması ile ürünlerin sporla pazarlanması konularının ve Spor organizatörleri ve pazarlamaya ilişkin sundukları hizmetleri araştırır.
4 1500515 Sponsorluk ve felsefi temelleri sponsorluk amaçları ve gerçekleştirilmesi spor sponsorluğu ve sponsorluk seçeneklerini, sponsorluk oluşturmadaki adımları bilir.
5 1500516 Pazarlama değişkenleri; ürün, fiyat, yer ve tutundurmaya ilişkin kavramları irdeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75199 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75200 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75205 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75211 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75201 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 75204 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 75206 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 75207 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75208 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 75209 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75210 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 75202 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 75203 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4
2 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3
4 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 4 3 5
5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek