Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES632 Rekreasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin açıklanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yener AKSOY

Dersin İçeriği

Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin oluşum ve gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, kapsadığı uygulama alanları ve istihdam olanakları gibi konular ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 4 20 80
5 Derse Katılım 2 14 28
12 Takım/Grup Çalışması 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
48 Sözlü Sınav 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KAMUSAL ALANDA REKREASYON KAMUSAL ALANDA REKREASYON.pptx
2 Rekreasyon faaliyetlerinde liderlik Rekreasyon faaliyetlerinde liderlik.pptx
KAMUSAL ALANDA REKREASYON.pptx
3 REKREASYON FAALİYETLERİNDE LİDERLİK Rekreasyon faaliyetlerinde liderlik.pptx
4 REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMA İMKAN VEREN DOĞAL ALANLAR REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMA İMKAN VEREN DOĞAL ALANLAR.pptx
5 REKREASYONUN AİLE VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ REKREASYONUN AİLE VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pptx
6 REKREASYONUN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ REKREASYONUN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ.pptx
7 ARA SINAV HAFTASI
8 REKREASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ REKREASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ.pptx
9 REKREATİF FAALİYETİN İNSANİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ REKREATİF FAALİYETİN İNSANİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pptx
10 SPOR BRANŞLARINDAKİ REKREATİF FAALİYETLER SPOR BRANŞLARINDAKİ REKREATİF FAALİYETLER.pptx
11 TÜRK TOPLUMUNDA REKREASYON TÜRK TOPLUMUNDA REKREASYON.pptx
12 WELLNESS-EGZERSİZ YAŞAM BOYU SPOR WELLNESS-EGZERSİZ YAŞAM BOYU SPOR.pptx
13 YAŞ GRUPLARINA GÖRE REKREATİF FAALİYETLER YAŞ GRUPLARINA GÖRE REKREATİF FAALİYETLER.pptx
14 YARI YIL SONU SINAVLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548634 öğrenci Rekreasyonu ve sporu tanımını yapabilecektir.
2 1548635 Bireysel ve grup olarak serbest zaman katılımı sağlaya bilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75199 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75200 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75205 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75211 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75201 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 75204 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 75206 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 75207 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75208 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 75209 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75210 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 75202 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 75203 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek