Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES632 Rekreasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin açıklanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yener AKSOY

Dersin İçeriği

Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin oluşum ve gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, kapsadığı uygulama alanları ve istihdam olanakları gibi konular ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 4 20 80
5 Derse Katılım 2 14 28
12 Takım/Grup Çalışması 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
51 Sözlü Sınav 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DOĞAL ALANLARIN REKREATİF AMAÇLI KULLANIMI VE KORUNMASI
2 KAMUSAL ALANDA REKREASYON
3 REKREASYON FAALİYETLERİNDE LİDERLİK
4 REKREASYON FAALİYETLERİNDE YENİ ALANLAR
5 REKREASYON VE SERBEST ZAMANIN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
6 REKREASYONDA İNSAN KAYNAKLARI
7 ARA SINAV HAFTASI
8 REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMA İMKAN VEREN DOĞAL ALANLAR
9 REKREASYONUN AİLE VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
10 REKREASYONUN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
11 REKREASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ
12 REKREATİF FAALİYETİN İNSANİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
13 GENEL TEKRAR
14 YARI YIL SONU SINAVLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307392 öğrenci Rekreasyonu ve sporu tanımını yapabilecektir.
2 1307393 Bireysel ve grup olarak serbest zaman katılımı sağlaya bilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek