Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmayı planlayabilme, araştırma projesi hazırlayıp sunabilme bilgisi verme amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fischer, B. Zigmont, M. “Scientific Puplishing”, Encyclopedia of Applied Ethics,Volume 4, 29-37, USA: Academic pres. TÜBA Bilim Etiği Komitesi, (2002) Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları,TÜBA Yayınları. TÜBİTAK.(1996). Yayın Etiği Sempozyumu. Ankara:TÜBİTAK Matbaası Whitbeck, C. (1998). “Resaerch Ethics”, Encyclopedia of Applied Ethics,Volume 3, 835-843, USA: Academic pres. Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kavramlar, İlkeler, Teknikler 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. 1995,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Araştırmanın önemi anlamı, araştırma türleri, teori ve varsayımın araştırmadaki yeri, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları veri toplamaya yönelik araştırma tasarımları,Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 2 14 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, Araştırma, Bilimsel Araştırma hafta 1.pptx
2 Araştırma biçimleri hafta 2.pptx
3 Araştırma Planlama ve Aşamaları hafta 3.pptx
4 Problem, alt problem, hipotez hafta 4.pptx
5 Bir araştırmanın bölümleri hafta 5.pptx
6 Araştırma Yöntemleri hafta 6.pptx
7 Vize
8 Veri Toplamaya Yönelik Araştırma Tasarımları hafta 8.pptx
9 Verilerin analizi, geçerlik ve güvenirliği hafta 9.pptx
10 Yazım Esasları ve Araştırma Etiği hafta 10.pptx
11 Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunlar hafta 11.pptx
12 Bilimsel Yanıltma Türleri hafta 12.pptx
13 Bilimsel Yanıltmanın Ortaya Çıkmasını Önleme Ve Yasal Önlemler hafta 13.pptx
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521518 Bilimsel niteliği olan bilgilerin nasıl elde edildiğini anlar
2 1521533 Kaynak gösterme yöntemlerini bilir
3 1521534 Kendi başına araştırma yapma kabiliyetine ulaşır
4 1521542 Bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75199 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75200 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75205 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75211 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75201 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 75204 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 75206 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 75207 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75208 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 75209 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75210 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 75202 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 75203 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5
3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek