Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES603 Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Egzersizin insan fizyolojisi üzerine etkilerini incelemektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Menderes KABADAYI

Dersin İçeriği

Egzersiz fizyolojisinin geçmişten gnümüze ilerleyişi ve yapılan araştırmaların incelenmesidir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
14 Gözlem 3 25 75
28 Makale Kritik Etme 1 21 21
54 Ev Ödevi 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPOR AKTİVİTELERİ SIRASINDA ENERJİ KULLANIMI HAFTA 1.pptx
2 Elektron Taşıma Sistemi HAFTA 2.pptx
3 İŞ,GÜÇ VE ENERJİ HARCAMASININ ÖLÇÜLMESİ HAFTA 3.pptx
4 Egzersiz Sırasında Enerji Harcaması HAFTA 4.pptx
5 ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ BESİN MADDELERİ HAFTA 5.pptx
6 Kas Glikojenin Yenilenmesi HAFTA 6.pptx
7 Ara sınav
8 Kas Sistemi Ve Egzersiz HAFTA 7.pptx
9 SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ HAFTA 8.pptx
10 KARDİOVASKÜLER SİSTEM VE EGZERSİZ HAFTA 9.pptx
11 SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ HAFTA 10.pptx
12 Antrenman Adaptasyonları Metabolik Değişiklikler ve Fiziksel Performans HAFTA 11.pptx
13 Antrenmana Bağlı Diğer Değişiklikler HAFTA 12.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548360 Fizyolojinin egzersiz ile ola ilişkisini öğrenir
2 1548361 Egzersizin çoklu sistem yapıları ile olan ilişkisini inceler
3 1548362 Egzersiz fizyolojisi kavramını tamamen kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75199 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75200 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75205 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75211 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75201 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 75204 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 75206 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 75207 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75208 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 75209 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75210 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 75202 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 75203 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek