Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sportif hareket açısından, insanda yapı-fonksiyon ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli temel bilgileri edinmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Ögr.Üyesi Erol DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F Dere, B.Durgun: Spor Eğitimi için Fonksiyonel Anatomi. Okullar Pazarı Kitabevi, Adana,1994.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sportif hareketin anatomisi: İnsan vücudunda düzlemler ve eksenler, somatotipi, antropometrik ölçümler, kemik, eklem ve kasların yapı ve işlevleri, temel biyomekanik kavramlar, esneklik ve kuvvetlendirme, hareketin nöromuskuler temelleri, hareket ve dolaşım sistemi, hareket ve solunum sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 2 90

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549804 Anatominin temel kavramlarını açıklar.
2 1549813 Anatominin temel kavramlarını açıklar.
3 1549805 İnsan vücudunda anatomik düzlem ve eksenleri tanımlar.
4 1549806 İnsan vücudunu somatotipe göre sınıflandırır.
5 1549807 Antropometrik kavramlar ve ölçümleri tanımlar.
6 1549808 Hareketin temel ögeleri (kemik, eklem ve kas) nin yapısı ve işlevlerini açıklar.
7 1549809 Temel biyomekanik kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
8 1549810 Sportif hareketlerde rol alan kasları sayar.
9 1549811 Anatomi ve biyomekanik bilgilerini bütünleştirir.
10 1549812 Sportif hareket ve dolaşım sistemi arasında fonksiyonel ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75199 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75200 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75205 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75211 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75201 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 75204 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 75206 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 75207 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75208 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 75209 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75210 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 75202 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 75203 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
2
3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
6 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3
7 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek