Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES611 Spor Sosyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlamada sosyoloji biliminden yararlanma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Deniz Özge Yüceloğlu Keskin

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Amman, MT. (2000). Spor Sosyolojisi. İçinde: Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Yayınları, İstanbul. 2 Erkal, M. Güven, Ö. Ayan, D. (1998). Sosyolojik Açıdan Spor. Der Yayınları, İstanbul. 3 Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve Spor. Morpa, İstanbul. 4 Dever, A. (2010). Spor Sosyolojisi. Başlık Yayınları, İstanbul. 5 İnal, R. (2008). Küreselleşme ve Spor. Evrensel Basım Yayın,İstanbul. 6 Kılıç, Metin (2012). Etnisite ve Spor. Doğu Kütüphanesi, İstanbul. 7 Talimciler, A (2011). Spor Kurumu. İçinde: Kurumlara Sosyolojik Bakış. Kitapevi, İstanbul. 8 Coakley JJ. (1998). Sport in Society: Issues and Controversies. Sixth Edition, McGraw-Hill, Boston.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
22 Proje Hazırlama 13 3 39
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporun Tanımı, Spor Sosyolojisinin Tarihçesi, Spor Sosyolojisinin Başlıca Konuları şablon 1.docx
2 Sporun Tanımı, Spor Sosyolojisinin Tarihçesi, Spor Sosyolojisinin Başlıca Konuları şablon 2.docx
3 Toplum ve sosyal kurumlar şablon 3.docx
4 Sosyolojide Bazı Temel Kavramlar şablon 4.docx
5 Spor Sosyolojisinin Tanımı ve Hedefleri şablon 5.docx
6 Spor ve Aile 6. şablon.docx
7 Spor ve Toplum şablon 7.docx
8 ara sınav 8. şablon.docx
9 Spor ve Eğitim 9.şablon.docx
10 Spor ve Kültür 10. şablon.docx
11 Spor ve Medya 11. şablon.docx
12 Küreselleşme ve Spor 12.spor sosyolojisi.docx
13 Şiddet ve Spor
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306084 Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2 1306085 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 1306086 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme
4 1306087 Sporda Şiddet ve Fair Play kavramlarını meslek yaşantısına uygulayabilme
5 1306088 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4
2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3
3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3
4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4
5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek