Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES631 Sporda Doping 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Doping Kavramını Bilmek, Doping Yöntemlerini ve Dopingli Maddeleri Bilmek, Dopingin Zararlarını Bilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ersoy G., “Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme”, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı,Ankara, 2004. Ersoy G., “Sağlıklı Yaşam, Spor ve Beslenme”. GSGM Baskı, Ankara, 1995. Ersoy G., “Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme”, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı,Ankara, 2004.. Ersoy G.''Fiziksel Uygunluk Spor ve Beslenme ile ilgili Temel Öğretiler'' Nobel Tıp Kitabevleri. 2.Baskı.Ankara. 2016 Baysaling Ö. ''Sporda Her Yönüyle Doping''.İlpress Basım, Yayın. 1. Baskı. İstanbul.2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Doping Kavramını Bilir 2.Doping Yöntemlerini Bilir 3.Dopingin Etkilerini Bilir 4.Doping ile Mücadele Etme Yöntemlerini Bilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 3 36
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
49 Performans 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dopingin Tanımı ve Kullanım Nedenleri DOPİNG 1. HAFTA.docx
2 Doping Yöntemleri(Uyarıcılar) DOPİN 2 HAFTA.docx
3 Doping Yöntemleri BETA BLOKE EDİCİLER DOPİNG 3. HAFTA.docx
4 Doping Yöntemleri Anabolik Steroidler 4. hafta doping beta bloke ediciler.docx
5 Doping Yöntemleri( Peptid Hormonlar, Büyüme Faktörleri ve İlişkili Maddeler) dOPİNG 5 HAFTA.docx
6 Doping Yöntemleri(Beta 2 Antagonistler, İdrar Söktürücüler ve Maskeleyici Ajanlar) 6. HAFTA DOPİNG NUMUNESİ ALIM PROTOKOLU.docx
7 Doping Yöntemleri(Oksijen Taşınmasını artıran Yöntemler, Kimyasal ve Fiziksel İşlemler) 7. hafta Doping Peptid Hormonlar Ve Analoglar.docx
9. hafta Sporcular Tarafından Kullanımı Yasaklanmış Olan Yöntemler.docx
8 Doping Yöntemleri (Gen Dopingi, Uyarıcılar, Narkotikler Sporda Kullanmı) doping 8 yeni (1).docx
9 ARASINAV doping 9 ara sınav yeni (1).docx
10 Bazı Durumlarda Kullanımı Yasak Olan Madde Grupları 10 doping yeni (1).docx
11 Kannabinoidler doping 11 yeniKannabinoidler (1).docx
12 Lokal Anestezikler doping 12 yeni (1).docx
13 Sporda Doping Kontrolü doping 13 yeni (1).docx
YARARLANILAN KAYNAKLAR.docx
14 FİNAL SINAVI
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306089 Doping tanımı ve amaçlarını açıklayabilme
2 1306090 Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizma görevlerini açıklayablme
3 1306091 Doping Yöntemlerini Açıklayabilme
4 1306092 Kuvvet, sürat ve dayanıklılıkta dopingin etkilerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3
2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3
3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek