Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES634 Sporda Yetenek Araştırması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sporda yetenek seçiminin neden yapıldığı, yetenek seçimi test sonuçlarının nasıl yorumlandığı ve ortaya çıkan sonuçların spor bilimlerine ne gibi katkılar sağladığını anlamak ve bu alanda araştırmalar yapabilme kabiliyetini geliştirmek. Ayrıca sporda yetenek seçimi hakkında doğru yönlendirme yapılabilmesinin sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste kullanılan yerli kaynak kitaplar: 1.Sürhat Müniroğlu, Gökmen Özen.(2017). Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme, Akademisyen Kitabevi. 2. Hale Kula. (2018). Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri, Gazi Kitabevi Yayınları. Derste kullanılan yabancı kaynak kitaplar: 1.Baker, J. (Ed.), Cobley, S. (Ed.), Schorer, J. (Ed.). (2012). Talent Identification and Development in Sport. London: Routledge. 2.Jim Brown. (2001). Sports Talent, Human Kinetics, London.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yetenek seçiminde model oluşturabilme, Yetenekli bireyi tespit edebilme, Bireyleri yetenekleri doğrultusunda doğru branşlara yönlendirebilme, yeteneğin seçimi için mevcut sistemleri inceler ve yeteneği tanımlayan faktörleri belirleyen bir alandır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 11 3 33
29 Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yetenek tanımı ve genel bilgilendirme
2 Yetenek seçiminin amacı ve hedefleri
3 Yetenek seçim türleri ve ilkeleri, Yetenek Seçimi Aşamaları
4 Bireysel ve Takım Sporlarında yetenek seçimi ilkeleri
5 Yetenek seçimi sürecinin sporcu, antrenör açısından yararları
6 Spora dallarına özgü testler
7 Ara sınav
8 Yetenek Eğitiminde Yetişkinlere Düşen Görevler - Antrenörler, Bed. Eğt. Öğretmenleri ve Aileden beklentiler
9 Hakem-Basın-Yayın Kuruluşları ve Seyircilerden Beklentiler
10 Yetenekli Sporcuların Tarama Alanları - Okullar - Yaz Spor Okulları - Gençlik Merkezleri
11 Yetenek belirlemeye yönelik test uygulamaları
12 Yeteneğin Eğitiminde Kulüpler Ve Federasyonların Rolü
13 Yeteneğin yönlendirilmesinde bazı ülkelerden örneklemeler
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305478 Yetenek seçimi ile ilgili kavramları bilir
2 1305479 Yetenek seçiminde kullanılan testleri uygular
3 1305480 Yetenekli sporcuyu derste/antrenmanda tespit eder.
4 1305481 Farklı spor dallarını yapan çocukların gelişim evrelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
8 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
10 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
12 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
13 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek