Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES724 Sporda Maç Analizleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sporda Maç Analizinin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve bunları spor bilimleri alanında ve spor dallarında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Christopher Carling, A. Mark Williams and Thomas Reilly. (2007). "Handbook of Soccer Match Analysıs A Systematic Approach to Improvıng Performance", Taylor ve Francis Group. 2.Müniroğlu, R.S. ve Deliceoğlu, G. (2008). "Futbolda Müsabaka Analizi ve Gözlem Teknikleri", Ankara Üniversitesi Basımevi. 3.Hasan Kasap, Sibel Nalbant. (2018). "Eğitimde ve Spor Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme", Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 4.Duane V. Knudson, Craig Morrison. (2002). "Qualitative Analysis of Human Movement", Human Kinetics Publishers; 2nd Revised Edition. 5.Kormelink, H., and Seeverens, T. (1999). "Match Analysis and Game Preparation". Spring City, PA: Reedswain 6.O'Donoghue, P. (2010). Research Methods in Performance Analysis in Sport. London: Routledge. 7.Özgür BOSTANCI. (2018) Sporda Müsabaka Analizi ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sporda hareket ve müsabaka analizi konusunda teorik ve pratik program ve uygulamalar yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 4 2 8
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporda müsabaka analizi literatür bilgisi hafta-1.pptx
2 Spor müsabakası analizini kullanılan yöntemler hafta-2.pptx
3 Gözlem yöntemi ile uygulama ve Spor dalına Uygun Şablon Oluşturma hafta-3.pptx
4 Sporda müsabaka analizinde bilgisayar ve dijital ortam hafta-4.pptx
5 Notasyon yöntemi hafta-5.pptx
6 Bilgisayar paket programları tanıtımı ve müsabaka analizine giriş hafta-6.pptx
7 Ara sınav
8 Genişletilmiş gözlemleme, Hareketteki hataların teşhisi, Kendi branşı ile farklı branşlardaki hareket analiz uygulaması hafta-8.pptx
9 Bireysel analizlerin değerlendirilmesi ve istatistiki verilerin dokümantasyonu hafta-9.pptx
10 Bireysel analizi uygulama çalışmaları hafta-10.pptx
11 Müsabaka analizi sonuçlarının istatistiksel değerlendirme raporlarının yazılması hafta-11.pptx
12 Dönem Projesi Sunumu hafta-12.pptx
13 Dönem Projesi Sunumu hafta-13.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522379 Sporda Maç Analizlerinin bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavram bilgisini kavrar
2 1522380 Sporda Maç Analizleri ile ilgili bilimsel araştırmanın önemini kavrar
3 1522381 Analiz sonuçlarını istatistik değerlendirmelerle raporlayıp sunabilir
4 1522382 Sporda müsabaka analizinde klasik yöntemleri açıklayabilir ve uygulayabilir.
5 1522383 Spor müsabakalarını izlerken objektif yorum yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75186 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75187 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75188 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75189 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75198 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75191 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 75190 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 75192 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75195 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 75194 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75193 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 75197 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 75196 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek