Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT103 Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Halkla ilişkiler ve reklamcılığın akademik ilgi alanında yer alan temel kavram ve süreçleri öğrenciye tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Filiz Balta Peltekoğlu (2016). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Yayınları. -Recep Yılmaz, Aybike Serttaş Ertike (2011). Reklamcılığın Anahtar Kavramları. İstanbul: Kitabevi Yayınları. -Recep Yılmaz, M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilere ilişkin kavramlaştırmalar, sponsorluk, kriz yönetimi, halkla ilişkiler süreci, reklam, reklamcı ve reklamcılık kavramları, reklam stratejileri, ajans yapılanmaları, tanıtım modelleri, kampanya geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla ilişkiler nedir? 1. Halkla İlişikler Nedir.pptx
2 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve temel halkla ilişkiler modelleri 2. Halkla İlişkiler Tarihsel Gelişimi.pptx
3 Kurum imajı, kurumsal kimlik, halkla ilişkilerde kampanya süreci ve hedef kitle 3. Halkla İlişiklerde Kampanya Süreci ve Hedef Kitle.pptx
4. Kurum İmajı ve Kurumsal Kimlik.pptx
4 Kriz ve kriz iletişimi 5. Kriz ve Kriz İletişimi.pptx
Kriz Benetton.pptx
5 Sponsorluk ve lobicilik 6. Sponsorluk ve Lobicilik.pptx
6 Temel halkla ilişkiler araçları 7. Hafta.ppt
7 Reklam ve reklamcılık kavramları 8. Hafta.ppt
8 Ara sınav
9 Reklamın amacı, türleri ve reklam ekolleri 9. Hafta.ppt
10 Reklam ortamları 10. Hafta.ppt
11 Reklam kampanya süreci ve temel yaratıcı stratejiler 11. Hafta.ppt
12 Reklam ajansları, ajans türleri ve ajansların organizasyonel yapıları 12. Hafta.ppt
13 Medya planlamanın temel kavramları 13. Hafta.ppt
14 Reklamla ilgili denetim mekanizmaları ve etik 14. Hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285195 Halkla ilişkilere ilişkin temel kavramları tanımlar.
2 1285196 Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını sıralar.
3 1285197 Kriz iletişimin aşamalarını bilir.
4 1285198 Halkla ilişkiler ortam ve araçlarını tanır.
5 1285199 Ajans türlerini sıralar.
6 1285200 Reklam, reklamcı, reklamcılık kavramlarını ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
2 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
3 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
6 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek