Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT105 Davranış Bilimlerine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında, bireylerde algı, tutum ve davranışı etkileyen nedenler alanında teorik bilgi vermek amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Memet Zencirkıran (Ed.) (2017), Davranış Bilimleri, Dora Yayınları, Bursa Yıldız Dilek Ertürk (2011), Davranış Bilimleri, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Algı, tutum ve davranış, yanı sıra öğrenme psikolojisi, sosyal etki ve uyum, kültür, iletişim, motivasyon konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Bilimleri alanına giriş, dersin içeriği ve kapsamı hakkında bilgilendirme. DAVRANIŞ BİLİMLERİ GİRİŞ.pptx
2 Davranış bilimleri terminolojisi, temel kavramlar TOPLUM BİLİM.pptx
3 Sosyal etki; uyum davranışı, süreci ve türleri DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 6. DERS.pptx
4 Algılama süreci, öğrenme kuramları DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 2. DERS.pptx
5 Tutumlar, tutum öğeleri ve ölçümlemesi DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 1. DERS.pptx
6 Kişilik, kişilik kuramları ve tipolojileri DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 7. DERS.pptx
7 İletişim, iletişim süreci; bireysel, grupsal ve örgütsel iletişimde kanal ve modeller DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 3. DERS.pptx
8 Arasınav
9 Gruplar, grup yapısı, grup türleri, gruplarda karar verme, grup dinamiği DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 5. DERS.pptx
10 Kültür kavram ve kapsamı, kültürel süreçler; örgüt kültürü, örgüt kültürü alanının gelişimi, örgüt kültürünün oluşumu, yaşatılması, öğeleri ve modelleri DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 8. DERS.pptx
11 Motivasyon, motivasyon araçları ve kuramları DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 4. DERS.pptx
12 Liderlik, yöneticilik ve liderlik ayrımı, liderlikte özellikler yaklaşımı, liderlikte davranışsal yaklaşım DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 2. DERS.pptx
13 Toplumsal cinsiyet, sosyal rol, sosyal statü gibi konuların davranışa etkisi DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 6. DERS.pptx
14 Genel tekrar DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 9. DERS.pptx
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507959 Dersi alan öğrenci davranış bilimleri alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 1507960 Algı, tutum ve davranışa etki eden unsurları bilir.
3 1507961 Öğrenme, kültür, motivasyon gibi unsurların birey ve grup davranışlarına etkilerini bilir.
4 1507962 Ders kapsamında öğrendiği konular ile gelecekteki mesleği arasında bağ kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 5 4
2 5 4 4 4 4
3 4 4
4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek